តិចនិកចិញ្ចឹមកូន
តិចនិកចិញ្ចឹមកូន
ខូវីដ-១៩
តិចនិកចិញ្ចឹមកូន, ចិញ្ចឹមកូន
វិធីជំរុញការសិក្សាកូនៗ អំឡុងពេលរាលដាល COVID-19
COVID-19- ក្រសួងអប់រំ បាន​ផ្សព្វផ្សាយ​នៅ​លើ​ទំព័រ​ហ្វេសប៊ុក​ផ្លូវ​ការ​ពី​វិធានការ ដើម្បី​ធានា​ថា​ជំងឹ COVID-19​​ មិន​អាច​រារាំង​ការ​សិក្សាកូនៗ...
អានបន្ថែម
ចិញ្ចឹមកូន
តិចនិកចិញ្ចឹមកូន, ចិញ្ចឹមកូន
ប៉ាម៉ាក់ចិញ្ចឹមកូនបែបផ្ដាច់ការ អាចធ្វើឲ្យកូនធំឡើងជួបរឿង​មិនល្អទាំងនេះ
ចិញ្ចឹមកូន - ទោះចិញ្ចឹមកូនរបៀបផ្ដាច់ការ​​ អាចធ្វើឲ្យកូនស្ដាប់បង្គាប់ក៏ដោយ​ កូនតែង​ជួបបញ្ហាជៀសមិនផុត។ កូន​ដែលមានប៉ាម៉ាក់ផ្ដាច់​ការ​ គឺខ្វះភាពជឿ​ជាក់លើខ្លួនឯង
អានបន្ថែម
#
បណ្ដុំអត្ថបទពាក់ព័ន្ធ
អត្ថបទពេញនិយមច្រើនទៀត
កូនលូតលាស់ខួរក្បាល
តិចនិកចិញ្ចឹមកូន, ចិញ្ចឹមកូន
ប៉ាម៉ាក់អនុវត្ត ៧ ចំណុចនេះអាចជួយឲ្យកូនៗលូតលាស់ផ្នែកបញ្ញាកាន់តែល្អប្រសើរ
ចិញ្ចឹមកូន - ការ​ផ្សារ​ភ្ជាប់​ទំនាក់​ទំនង​រវាង​ប៉ាម៉ាក់និង​កូនៗដោយផ្ដល់​នូវក្ដី​​ស្រលាញ់ក៏​ដូច​ជា​​សុវត្ថិភាព​តាំង​ពី​អូនៗទើប​កើត​ដំបូង​...
អានបន្ថែម
ប៉ាម៉ាក់គ្រួសាររីករាយ
តិចនិកចិញ្ចឹមកូន, ចិញ្ចឹមកូន
កូនធំឡើងជាមនុស្សល្អ និង​ស្ដាប់បង្គាប់ ប៉ាម៉ាក់ត្រូវ​ដឹងរឿងទាំងនេះ
ការវិវត្តរបស់ក្មេងតាមវ័យ - អត្តចរិតរបស់ក្មេងៗ នឹងប្រែប្រួលតាមធម្មជាតិ នៃដំណាក់វិវឌ្ឍលើរាងកាយ បញ្ញា និងស្មារតីរបស់ពួកគេ...
អានបន្ថែម
ក្មេងមិនងាយគេងព្រោះលេងទូរសព្ទ
តិចនិកចិញ្ចឹមកូន, ចិញ្ចឹមកូន
ប៉ាម៉ាក់ត្រូវដឹង អូនៗយប់ឡើងក្រគេងអាចមកពី​លេងទូរសព្ទច្រើន​ពេក​
កូនក្មេង មានបញ្ហាគេងពុំលក់ និង Screen - កូនក្មេងក្រោមអាយុ៥ឆ្នាំ នឹងប្រឈមនឹងបញ្ហាគេងពុំលក់ ដូចមនុស្សធំដែរ ដែលនេះបានលើកឡើងដោយ លោកស្រីវេជ្ជបណ្ឌិត...
អានបន្ថែម
កំពុងដំណើរការ...