០-៣ ខែ
០-៣ ខែ, ទារកលូតលាស់ឆ្នាំដំបូង, ចិញ្ចឹមកូន
អាយុ ៦សប្តាហ៍៖ ១ខែកន្លះហើយ អាអូនចេះអីខ្លះ?
ទោះ​មិន​ទាន់​មាន​ធ្មេញ តែ​ស្នាម​ញញឹម​អាអូន​ធ្វើ​ឲ្យ​ម៉ាក់ប៉ា​មាន​កម្លាំង​ព្រឺស
អានបន្ថែម
០-៣ ខែ, ទារកលូតលាស់ឆ្នាំដំបូង, ចិញ្ចឹមកូន
អាយុ ៣សប្តាហ៍៖ ម៉ាក់ៗដាច់ខាតត្រូវសំឡឹងមើលភ្នែកបេប៊ីពេលបំបៅដោះឲ្យច្រើន
យុប៉ុណ្ណេះ​បេប៊ី​ផ្តោត​មើល​មុខ​មនុស្ស​ជាង​មើល​​វត្ថុ​ផ្សេង​ៗ​ ដូច​នេះ​ម៉ាក់ៗ
អានបន្ថែម
០-៣ ខែ, ទារកលូតលាស់ឆ្នាំដំបូង, ចិញ្ចឹមកូន
អាយុ ១សប្តាហ៍៖ កើតភ្លាម បេប៊ីត្រូវការមើលថែដិតដល់បំផុត
ទន្ទឹម​នឹ​ងរីករាយ​ក្នុង​ការ​ទទួល​សមាជិក​ថ្មី គ្នា​យើង​មួយ​ចំនួន​ក៏​ភ័យអរ​ មិន​ដឹង​ត្រូវ​
អានបន្ថែម