បំបៅដោះ
បំបៅដោះ
បំបៅដោះ
បំបៅដោះ, ចិញ្ចឹមកូន
ទារកទើបកើត គួរឲ្យបៅប៉ុន្មានដងក្នុងមួយថ្ងៃ?
បំបៅដោះ-ម៉ាក់​ៗ​ជាច្រើន​ប្រាកដជា​ចង់​ដឹង​ថា តើ​គួរឲ្យ​ទារក​បៅ​ប៉ុន្មាន​ដង​ក្នុង​មួយ​ថ្ងៃ។ ទាក់ទិន​បឹង​បញ្ហា​នេះ លោកស្រី​វេជ្ជបណ្ឌិត ជា...
អានបន្ថែម
បំបៅដោះ
បំបៅដោះ, ចិញ្ចឹមកូន
ម៉ាក់ៗអត់ក្បាលដោះ កូនពិបាកបៅ អាចសាកវិធីនេះបាន
បំបៅដោះ-សម្រាប់​ម៉ាក់​ៗ​ណា​ដែល​ទើប​មាន​កូន​ដំបូង ហើយ​ដោះ​គ្មាន​ក្បាល ឬ​ហៅ​ថា​ដោះ​ខ្វាក់ ពិតជា​ពិបាក​ក្នុង​ការ​បំបៅ​កូន​ហើយ។ ក្នុង​..
អានបន្ថែម
#
បណ្ដុំអត្ថបទពាក់ព័ន្ធ
អត្ថបទពេញនិយមច្រើនទៀត
បំបៅដោះ
បំបៅដោះ, ចិញ្ចឹមកូន
វិធីបំបៅកូនដោយទឹកដោះ ម៉ាក់ៗថ្មីថ្មោងគួរតែចេះ
បំបៅដោះ-ម៉ាក់​ៗ​ថ្មីថ្មោង ហើយ​មាន​គម្រោង​ចង់​បំបៅ​កូន​ដោយ​ទឹក​ដោះ គួរតែ​រៀន​ពី​របៀប​បំបៅ​កូន​ឲ្យ​ហើយ ព្រោះ​ថា​ពេល​នោះ​មក​ដល់​...
អានបន្ថែម
ផ្ដាច់ដោះHello_គ្រូពេទ្យ
បំបៅដោះ, ចិញ្ចឹមកូន
តើម៉ាក់ៗគួរឲ្យកូនបៅដោះ រហូតដល់អាយុប៉ុន្មានចាំផ្ដាច់?
បំបៅដោះ-ម៉ាក់​ៗ​ដែល​មាន​កូន​ដៅ​ដោះ​ប្រាកដជា​មាន​ចម្ងល់​ពី​រឿង​នេះ​ជាក់ជា​មិន​ខាន ព្រោះ​បើ​ផ្ដាច់​ឆាប់​ពេក​ខ្លាច​កូន​មាន​សុខភាព​មិន​...
អានបន្ថែម
ទឹកដោះម្តាយ-បំបៅដោះកូន Hello គ្រូពេទ្យ
បំបៅដោះ, ចិញ្ចឹមកូន
កំពូលគុណប្រយោជន៍ពីការបំបៅកូនដោយទឹកដោះ ម៉ាក់ៗភាគតិចបានដឹង
គុណ​ប្រយោជន៍ពីការបំបៅដោះកូន - មិនមែន​មាន​ចំពោះ​តែ​កូន​ទេ ម៉ាក់ៗបំបៅកូន​ដោយទឹក​ដោះ ក៏​ទទួល​បាន​គុណ​ប្រយោជន៍​ច្រើន​ដែរ ពិសេស...
អានបន្ថែម
កំពុងដំណើរការ...