វ័យកូនចេះដើរ

វ័យកូនចេះដើរ

អាយុកូន

ពេញនិយមបំផុត

ថែទាំកូន
វ័យកូនចេះដើរ, ចិញ្ចឹមកូន
អូនៗអាចងើបតោងឈរនៅអាយុប៉ុន្មាន? ម៉ាក់ប៉ាគួរប្រយ័ត្នអ្វីខ្លះ?
ថែទាំកូន - ជា​ទូទៅ​កុមារ​ទាំង​អស់​តែង​តែមាន​ការ​វិវត្ត​​លើ​រាង​កាយ​តាម​លំដាប់ ​ដែលប៉ាម៉ាក់​​​អាច​ដឹង​ជា​មុន​បាន។ ឧទាហរណ៍​​កូន​យើង​​អាច​​ចេះ​ក្រឡាប់​
អានបន្ថែម
កំពុងដំណើរការ...