សម្រស់

សម្រស់ – ស្អាត​ផូរផង់ ទាក់ទាញ លេចធ្លោ ​អ្នក​ណា​ក៏​ប៉ងចង់បាន​ដែរពិសេសស្រីៗ ប៉ុន្តែ​មិន​មែន​ការ​វះកាត់​កែខៃ​ទេ គឺ​យើងមាន​តែ​វិធីសាមញ្ញៗ​បែបធម្មជាតិច្រើន។