សុខភាពសក់
សុខភាពសក់
សុខភាពសក់, ជីវិត និងសុខភាព
ម៉េច​បាន​កើត​អង្គែ ហើយ​គួរធ្វើម៉េចទើបអង្គែបាត់?
កក់សក់ឲ្យបានសព្វសាច់ក្បាលដោយសាប៊ូដែលគ្មានជាតិថ្នាំពេទ្យ ម៉ាស្សាស្បែកក្បាល និងលាងឲ្យស្អាត។ កក់សក់ជាប្រចាំ អាច​ជួយ​យក​កោសិកាងាប់...
អានបន្ថែម