ទារកលូតលាស់ក្នុងផ្ទៃ

ទារកលូតលាស់ក្នុងផ្ទៃ

វិវត្ដតាមសប្ដាហ៍

ត្រីមាសទី 1
ត្រីមាសទី 2
ត្រីមាសទី 3

ពេញនិយមបំផុត

សប្តាហ៍ទី ៤២ (Week 42)
ទារកលូតលាស់ក្នុងផ្ទៃ, ពពោះ
សប្តាហ៍ទី ៤២ (Week 42)
How is my baby growing? At the 42nd-week mark, your pregnancy can already be considered overdue (i.e. over your estimated due date). However, it is important to understand that this is, by no means, an indication ...
អានបន្ថែម
ម្តាយពពោះ
ទារកលូតលាស់ក្នុងផ្ទៃ, ពពោះ
ម៉ាក់ៗពពោះគួរធ្វើបែបណា ដើម្បីបង្ការកុំឲ្យកូនកើតមកមិនគ្រប់គីឡូ?
ពពោះ - ទារក​គ្រប់រូបកើតមកមិនដូចគ្នា មានខ្លះកើតមកគ្រប់គីឡូ ហើយមួយចំនួនទៀតមិនគ្រប់គីឡូស្តង់ដារ ហើយបើមិនចង់ឲ្យកូនកើតមិនគ្រប់គីឡូ ម៉ាក់ៗត្រូវ...
អានបន្ថែម
សប្តាហ៍ទី ៤២
ទារកលូតលាស់ក្នុងផ្ទៃ, ពពោះ
សប្តាហ៍ទី ៤២៖ គួរ​ឲ្យ​បារម្ភ​អត់ ពេល​នេះ​ហើយ​នៅ​មិន​ទាន់​សម្រាល​ទៀត?
១- បេប៊ី​លូតលាស់​ដល់​ណា​ហើយ? នៅ​សប្តាហ៍​ទី ៤២ ការ​មាន​ផ្ទៃ​ពោះ​អាចចាត់​ទុក​ថា​ហួស​ការ​កំណត់ ...
អានបន្ថែម
សប្តាហ៍ទី ៤២
ទារកលូតលាស់ក្នុងផ្ទៃ, ពពោះ
សប្តាហ៍ទី ៤១៖ កូនចាស់ខែ​ហើយនៅ​មិន​ទាន់​សម្រាល​ មាន​បញ្ហា​អី​អត់?
១- បេប៊ីលូត​លាស​ដល់​ណា​ហើយ? បើ​ឈាន​ដល់​សប្តាហ៍​ទី ៤១ អូនៗ​នៅ​មិន​ទាន់​ចេញ​មក​ក្រៅ​ទៀត ...
អានបន្ថែម
រំលូតកូនHello_គ្រូពេទ្យ
ទារកលូតលាស់ក្នុងផ្ទៃ, ពពោះ
ម៉ាក់​ៗ​ត្រូវ​ដឹង បើ​គភ៌​ស្ថិត​ក្នុង​ករណី​ទាំង​នេះ ពេទ្យ​មិន​ឲ្យ​ទុក​ទៀត​ទេ
ពពោះ - កូន​មិន​អាច​បន្ត​ទុក​ទៀត​បាន ព្រោះ​អាច​ធ្វើឲ្យ​ម្ដាយ​មាន​គ្រោះថ្នាក់​។ ប្រសិនបើ​គភ៌​ស្ថិត​នៅ​ក្នុង​ករណី​ទាំង​នេះ ម៉ាក់​ៗ​កំពុង​តែ​ពពោះ​គួរ​ត្រៀម​ចិត្ត​ឲ្យ​ហើយ​ទៅ ព្រោះ​ពេទ្យ​មិន​អាច​បន្ត​ទុក​ទៀត​ឡើយ។ ចំពោះ​មូលហេតុ​ត្រូវ​បាន
អានបន្ថែម
ទារកលូតលាស់ក្នុងផ្ទៃ, មានផ្ទៃពោះ, ពពោះ
សុខៗ​កូន​ក្នុង​ផ្ទៃ​ឈប់​កម្រើក ​​បារម្ភ​អត់ ហើយ​គួរធ្វើ​ម៉េច?
ស្រីៗ​គ្នា​យើង​ជា​ម្ដាយ​អាច​អត់​ចាប់​អារម្មណ៍​ថា​កូន​ក្នុង​ផ្ទៃ​កម្រើក។ បើ​ចង់​ដឹង​ច្បាស់ សាក​គេង​...
អានបន្ថែម
កំពុងដំណើរការ...