គណនាលុយជក់បារីកាន់ឆ្នាំ

បើ​សិន​ឈប់​ជក់ ដឹង​អត់​ថា អ្នក​អាច​សល់​លុយ​បាន​ប៉ុន្មាន ទុក​គ្រាន់​សន្សំ​ជាមួយ​ប្រពន្ធ? ប្រើ​វិធី​គណនា​ខាង​ស្ដាំ​ដៃ​នេះ នឹង​ដឹង​ច្បាស់​ហើយ ថា​តើ​លុយ​ជក់​កាន់​ឆ្នាំ​នោះ​អាច​ល្មម​ទិញបាន​ឡាន​ឬ​អត់!
ស្វែងយល់​ខាង​ក្រោម

ចុច​អូស​បំពេញ​ព័ត៌មាន​ខាង​ក្រោម

បារី​ទិញ​ជក់​នោះ មួយ​កញ្ចប់​ថ្លៃ​ប៉ុន្មាន​ដុល្លារ?

 
0

មួយ​ថ្ងៃ ជក់​អស់​ប៉ុន្មាន​ដើម?

 
0

មួយ​កញ្ចប់ មាន​បារី​ប៉ុន្មាន​ដើម?

 
0

ជក់​អស់​ប៉ុន្មាន​ឆ្នាំ​ហើយ?

 
0