វ៉ាក់សាំង
ចាក់វ៉ាក់សាំង
វ៉ាក់សាំង, តិចនិកសុខភាព, ជីវិត និងសុខភាព
ហេតុអ្វីបានត្រូវចាក់វ៉ាក់សាំង ការពារជំងឺផ្ដាសាយធំ?
ចាក់វ៉ាក់សាំង-មាន​ទស្សនៈ​ជាច្រើន​បាន​លើក​ឡើង​មក​កាន់ Helloគ្រូពេទ្យ​ថា ហេតុអ្វី​បានជា​យើង​ចាំបាច់​ចាក់​វ៉ាក់សាំង​ការពារ​ជំងឺ​ផ្ដាសាយ​ធំ? ដើម្បី​...
អានបន្ថែម
វ៉ាក់សាំងវីរុសកូរ៉ូណាថ្មី
ព័ត៌មាន, ព័ត៌មានអន្តរជាតិ, វ៉ាក់សាំង, កូរ៉ូណាវីរុស
អាមេរិកកំពុងផលិត​​វ៉ាក់សាំងវីរុសកូរ៉ុណាថ្មី និងត្រៀម​សាកល្បងលើ​មនុស្ស​
ការស្រាវជ្រាវវ៉ាក់សាំងកូរ៉ូណាថ្មី - គិតមកទល់ពេលនេះ ការស្រាវជ្រាវលើវ៉ាក់សាំង វីរុសកូរ៉ូណាថ្មី (2019-nCov) កើនសំទុះខ្លាំងគួរកត់សម្គាល់...
អានបន្ថែម
វ៉ាក់សាំងវីរុសកូរ៉ូណាថ្មី
ព័ត៌មាន, ព័ត៌មានអន្តរជាតិ, វ៉ាក់សាំង, កូរ៉ូណាវីរុស
វ៉ាក់សាំងវីរុសកូរ៉ូណាថ្មី អាចស៊ីពេល​រាប់ខែមុន​នឹង​ប្រើលើមនុស្សបាន​
វ៉ាក់សាំងវីរុសកូរ៉ូណាថ្មី- ក្រុម​អ្នកជំនាញ​ទាំងនៅ​ប្រទេស​ចិន និង​អហរដ្ឋអាមេរិក​កំពុង​សិក្សា​រកវ៉ាក់​សាំង​ការពារ​វីរុសកូរ៉ូណាថ្មីនេះ តែថា​ត្រូវ​ការ​ពេល​
អានបន្ថែម