សុខភាពមនុស្សចាស់
សុខភាពមនុស្សចាស់
សុខភាពមនុស្សចាស់
សុខភាពមនុស្សចាស់, ជីវិត និងសុខភាព
មាន​ចាស់ៗ​នៅ​ផ្ទះ នេះ​ជា​វិធីការពារ​កុំ​ឲ្យ​ដួល នាំគ្រោះថ្នាក់​ធំ
លំហាត់ប្រាណសម្រាប់មនុស្សចាស់ - ករណីៗចាស់ដួលនៅផ្ទះអត់មានកូនចៅដឹង កើតមានច្រើនណាស់។ បើចង់ជួយម៉ាក់ប៉ា អ៊ំៗ កុំឲ្យដួល អាច​លោងលោមគាត់...
អានបន្ថែម
សុខភាពមនុស្សចាស់, ជីវិត និងសុខភាព
វិធីសាស្ត្រនិយាយ​ជាមួយចាស់ៗចចេសមិន​ចង់​ឲ្យ​គេ​ថែទាំ
ថែទាំចាស់ៗអ្នកណាថាងាយស្រួល? ប៉ុន្តែ​បើ​ម៉ាក់ប៉ា អ៊ំៗយើងចចេសរឹងរូសខ្លាំង ជាងអាអូនទៀតនោះ ដើម្បីយកឈ្នះពួកគាត់ ត្រូវ​ដឹង​វិធី​សាស្ត្រពិសេសៗទាំងនេះ...
អានបន្ថែម
សុខភាពមនុស្សចាស់, ជីវិត និងសុខភាព
មើល​ឲ្យ​ហើយ! ពេលចាស់​ទៅ​ ក្នុង​ខ្លួន​យើង​ប្រែប្រួល​ម៉េចខ្លះ?
បន្ទាប់​ពី​ធ្វើ​ការ​ជា​ច្រើន​ឆ្នាំ​មក ឆ្អឹង​អាច​ខ្សោយ ហើយ​រួញ​តូច​ ដែលទាក់ទង​នឹង​ទំហំ និង​កំហាប់ឆ្អឹង។ នេះ​មាន​ន័យ​ថា សកម្មភាព​រាងកាយ​​ខ្លាំងៗ...
អានបន្ថែម
កំពុងដំណើរការ...
ព័ត៌មានសុខភាពថ្មីៗប្រចាំថ្ងៃ