ផ្លែញ Hello គ្រូពេទ្យ
ឱសថបុរាណ A-Z, ឱសថ និងឱសថបុរាណ
Noni (រុក្ខជាតិញ)
រុក្ខជាតិញ - ជា​ប្រភេទ​រុក្ខជាតិដែល​ផ្លែ​របស់​វា ត្រូវ​ចាស់ៗ​ពី​ដើម​ជឿ​ថា អាច​ជួយ​ព្យាបាល​ជំងឺ​បាន​ច្រើន ខណៈ​វិទ្យាសាស្ត្រ ក៏រកឃើញ​ដែរថា ផ្លែញរអាចជួយ...
អានបន្ថែម
សំបកដើមគីនីន Hello គ្រូពេទ្យ
ឱសថបុរាណ A-Z, ឱសថ និងឱសថបុរាណ
Quinine (ដើមគីនីន)
ដើមគីនីន - ជា​ប្រភេទ​រុក្ខ​ម្យ៉ាង ត្រូវ​គេ​ប្រើ​ប្រាស់​ជាឱសថ​រុក្ខជាតិ រួម​គ្នា​ជា​មួយ​ថ្នាំ​ផ្សេង​ទៀត មាន​ប្រសិទ្ធភាពព្យាបាល​ជំងឺ​គ្រុនចាញ់...
អានបន្ថែម
ដើមប្រេងខ្យល់ Hello គ្រូពេទ្យ
ឱសថបុរាណ A-Z, ឱសថ និងឱសថបុរាណ
Eucalyptus (ដើមប្រេងខ្យល់)
ដើមប្រេងខ្យល់ - ជារុក្ខ​ជាតិ​មួយ​ប្រភេទ ស្លឹក​មាន​ក្លិន​ប្រហើរ ដែលគេច្រើនយក​មកចម្រាញ់ទៅជាប្រេងខ្យល់សម្រាប់ហិត ប៉ុន្តែរុក្ខជាតិ ក៏អាចប្រើជាថ្នាំព្យាបាល...
អានបន្ថែម
ខ្ទឹមស Hello គ្រូពេទ្យ
ឱសថបុរាណ A-Z, ឱសថ និងឱសថបុរាណ
Garlic (ខ្ទឹម​ស)
ខ្ទឹម​ស - ខ្ទឹមសត្រូវ​ប្រើ​ស្ទើរ​តែ​គ្រប់​មុខ​ម្ហូប​ បង្កើន​រសជាតិឆ្ងុយឆ្ងាញ់ កាត់ក្លិចឆ្អាប ប៉ុន្តែដឹងអត់ ខ្ទឹមស ក៏ត្រូវគេប្រើជាថ្នាំបុរាណ ព្យាបាលជំងឺ...
អានបន្ថែម
ល្ង Hello គ្រូពេទ្យ
ឱសថបុរាណ A-Z, ឱសថ និងឱសថបុរាណ
Sesame (គ្រាប់ល្ង)
គ្រាប់ល្ង - តាំង​ពី​បរមបុរាណមក ចាស់ៗ​និយម​ប្រាប់​ល្ង​ក្នុង​អាហារ​ប្រចាំ​ថ្ងៃ ព្រោះ​ជឿថា ល្ង​ អាចជួយ​ដោះ​ស្រាយ​បញ្ហា​សុខភាពបានច្រើន ដឹងថាល្ងអាចព្យាបាលអ្វី...
អានបន្ថែម