បំបៅដោះ
បំបៅដោះ
បំបៅដោះកូន
បំបៅដោះ, ចិញ្ចឹមកូន
ទារកបៅចេះតែឈ្លក់ដោយសារអី បើឈ្លក់ចូលសួតញឹក ប៉ះពាល់ម៉េចខ្លះ?
បៅឈ្លក់ - បញ្ហា​ដែល​ម៉ាក់ៗ​ជួប​ញឹក​ញាប់​ពេល​បំបៅ​ដោះ​កូន ឬ​ពេល​កូន​ឲ្យ​ម៉ឹម​ទឹក​ដោះ​គោ គឺ​កូន​បៅ​ទៅ​ក្អែរ​ចេញ​មក​ក្រៅ​វិញ និង​បៅ​ទៅ​កូន​ឈ្លក់​ទឹក​ដោះ។
អានបន្ថែម
ការបំបៅដោះកូនHello_គ្រូពេទ្យ
បំបៅដោះ, ចិញ្ចឹមកូន
ក្រៅពីសុខភាពមិនសូវល្អ កូនអត់ម៉ឹមទឹកដោះម្តាយខ្វះភាពកក់ក្ដៅមួយនេះ
ការបំបៅដោះ ក្នុង​សិក្ខា​ស្ដី​ពី​ការ​បំបៅ​ដោះ​ម្ដាយ និង​អាហារូបត្ថម្ភ​ដែល​រៀបចំ​ឡើង​ដោយ​អង្គការ Helen Keller Internationalកាលពី​ថ្ងៃ ២៥
អានបន្ថែម
#
បណ្ដុំអត្ថបទពាក់ព័ន្ធ
អត្ថបទពេញនិយមច្រើនទៀត
បំបៅដោះHello_គ្រូពេទ្យ
បំបៅដោះ, ចិញ្ចឹមកូន
អ្នកជំនាញថា ការបំបៅដោះកូនរបស់ម៉ាក់ៗមួយចំនួននៅមានកំហុសឆ្គង
បំបៅដោះ ការ​បំបៅ​ដោះ​កូន​របស់​ម៉ាក់​ៗ​មួយ​ចំនួន​នៅ​មាន​ភាព​ខុស​ឆ្គង ដែល​ហេតុ​នេះ​ហើយ​ទើប​ធ្វើឲ្យ​ទារក​មិន​ទទួល​បាន​សារធាតុ
អានបន្ថែម
បំបៅដោះកូនHello_គ្រូពេទ្យ
បំបៅដោះ, ចិញ្ចឹមកូន
តិចច្រឡំថាទឹកដោះដំបូង​មានក្រោយកើតកូនរួចទៅ តាមពិតមានតាំងពី…
បំបៅដោះ មាន​មនុស្ស​ជាច្រើន​តែង​គិត​ថា ទឹកដោះ​ដំបូង​របស់​ម៉ាក់​ៗ មាន​ក្រោយ​សម្រាល​កូន​រួច។ តែ​បើ​តាម​ការ​បកស្រាយ​របស់​អ្នក​ជំនាញ បាន​
អានបន្ថែម
បំបៅដោះកូន
បំបៅដោះ, ចិញ្ចឹមកូន
ទារក​ម៉ឹម​​ទឹក​ដោះម្តាយ​ពេល​កើត​ភ្លាម ដល់៦ខែ នឹង​បាន​ប្រយោជន៍​អស្ចារ្យ​ទាំង​នេះ
ក្រោយ​សម្រាល​កូន​រួច គ្រូពេទ្យ​បាន​លើក​ទឹក​ចិត្ត​ឲ្យ​ម៉ាក់ៗ​បំបៅ​កូន​ដោយ​ទឹក​ដោះ​ម្តាយ​ភ្លាម ...
អានបន្ថែម
កំពុងដំណើរការ...