តិចនិកចិញ្ចឹមកូន
តិចនិកចិញ្ចឹមកូន
តិចនិកចិញ្ចឹមកូន, ចិញ្ចឹមកូន
ចង់​ឲ្យ​កូន​ក្លាយ​ជា​អ្នកពូកែ​រក​ស៊ី មក​ដឹង​គន្លឹះ​បង្រៀន​ប៉ុន្មានក្បាច់នេះ
ជា​អ្នក​ជំនួញ ឬ​ថៅកែ​ទៅ​ថ្ងៃក្រោយ ចៀស​មិន​ផុត​ពី​ការ​ប្រើប្រាស់ និង​បង្វិល​លុយ
អានបន្ថែម
#
បណ្ដុំអត្ថបទពាក់ព័ន្ធ
អត្ថបទពេញនិយមច្រើនទៀត
តិចនិកចិញ្ចឹមកូន, ចិញ្ចឹមកូន
ដាក់​វិន័យ​ឲ្យ​កូន មាន​ផល​ល្អ​ទៅ​ថ្ងៃ​ក្រោយ ឪពុក​ម្ដាយ​មួយ​ចំនួន​គួរ​ដឹង
ការ​ស្រាវ​ជ្រាវ​បាន​បង្ហាញ​ថា​ភាគ​ច្រើន​ក្មេង​ដែល​រៀន​ពូកែ និង​បន្ត​ការ​សិក្សា​បាន​ខ្ពស់​ ជា​ក្មេង​ដែល​មាន​ម៉ាក់ប៉ាមាន​វិន័យ​
អានបន្ថែម
តិចនិកចិញ្ចឹមកូន, ចិញ្ចឹមកូន
ជា​ឪពុកម្ដាយ គួរ​ចែកឲ្យ​ដាច់​​ភាព​ខុស​គ្នា​រវាង​ក្មេង​ជំទង់ ​និង​ជិតជំទង់
​បើ សង្កេត​ឲ្យ​ច្បាស់ នឹង​ឃើញ​ភាព​ខុស​គ្នា​របស់​ពួក​គេ​ទាំង​ការ​គិត អារម្មណ៍ រូបរាង​ ឬ​អត្តចរិត​ជាដើម
អានបន្ថែម
កំពុងដំណើរការ...