វ័យកូនចេះដើរ
វ័យកូនចេះដើរ

អាយុកូន

ពេញនិយមបំផុត

វ័យកូនចេះដើរ, ចិញ្ចឹមកូន
កូន​តូច​ទល់​លាមក គ្នា​ពិបាក​អី​ខ្លះ ហើយ​គួរ​ធ្វើ​ម៉េច?
​ទល់​លាមក ​​ជា​ជំងឺ​ទូទៅ​ចំពោះ​មនុស្ស​គ្រប់​វ័យ។ ការ​ទល់​លាមក​​ ​​មាន​ន័យ​ថា ចលនា​ពោះវៀន​ពិបាក​ខ្លាំង ឬ​តិច​ ​ហើយ​លាមក​​​រឹង​ខ្លាំង ស្ងួត និង​ពិបាក​ជុះ​ខ្លាំង​ជាង​ធម្មតា។
អានបន្ថែម
កំពុងដំណើរការ...