អំពី Hello គ្រូពេទ្យ

"Hello គ្រូពេទ្យ" ចាប់កំណើតនិងដាក់ឲ្យដំណើរការ​ដើមឆ្នាំ ២០១៩ នៅកម្ពុជាជាភាសាខ្មែរ ដើម្បីផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មាន គន្លឹះនិងចំណេះដឹងជុំវិញបញ្ហាសុខភាពស្របទៅតាមវេជ្ជបញ្ជា យ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់បំផុត។ នៅលើគេហទំព័ររបស់យើង យើងបានចេញផ្សាយសេវាកម្មជាច្រើនទាំងមាតិកាព័ត៌មាន អនុញ្ញាតឲ្យអ្នកប្រើប្រាស់អាចណាត់ជួបវេជ្ជបណ្ឌិត រង្វាស់សុខភាពជាច្រើនដែលអាចឲ្យអ្នកប្រើតាមដានស្ថានភាពសុខភាពផ្ទាល់ខ្លួនលើអនឡាញ។ គ្រប់មធ្យោបាយជុំវិញដំណោះស្រាយសុខភាពដែលយើងបានចេញផ្សាយ ឬ​ដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់ គឺមិនសម្រាប់​ជំនួសឲ្យការវិនិច្ឆ័យ ឬព្យាបាលរបស់ក្រុមគ្រួពេទ្យជំនាញឡើយ គឺគ្រាន់តែជាចំណេះដឹងបន្ថែមក្នុងការសម្រេចចិត្តក្នុងកម្រិតណាមួយ ធ្វើយ៉ាងណារួមចំណែកជួយឲ្យ​សុខភាពអ្នក មនុស្សជាទីស្រឡាញ់ សមាជិកគ្រួសារ និង​អ្នកជុំវិញខ្លួន​អ្នក​រស់នៅ​ដោយ​សុខភាព​ល្អ និង​កាន់​តែ​មានសុខភមង្គលហើយសប្បាយរីករាយ។

សេវាកម្មរបស់យើង

មាតិកា
មាតិកា

មាតិកាសុខភាពរាប់ពាន់ រាប់ម៉ឺន ដែលបានផលិត និងចេញផ្សាយលើគេហទំព័រ “Hello គ្រូពេទ្យ” សុទ្ធតែឆ្លងកាត់ការត្រួតពិនិត្យពីក្រុមគ្រូពេទ្យជំនាញ និងអ្នក​ឯកទេសមុនចេញផ្សាយ ដើម្បីប្រាកដថា ខ្លឹមសារវេជ្ជសាស្ត្រមិនមានកំហុងឆ្គងណាមួយកើតឡើង។

ប្រាស្រ័យទាក់ទង
ប្រាស្រ័យទាក់ទង

តាមដាន វាស់ស្ទង់ និង​រៀបចំ​សុខភាពរបស់អ្នកឲ្យបានល្អប្រសើរតាមរយៈរង្វាស់សុខភាព ការប្រឹក្សាយោបល់តាមដាន និងវាយតម្លៃ សុខភាពជាច្រើន។

វេជ្ជបណ្ឌិតឯកទេសរបស់យើង

ក្រុមគ្រូពេទ្យ និង​វេជ្ជបណ្ឌិតឯកទេសរបស់ "Hello គ្រូពេទ្យ" មាននាទីក្នុងការត្រួតពិនិត្យខ្លឹមសារវេជ្ជសាស្ត្ររាល់មាតិកា ឬអត្ថបទមុនចេញផ្សាយ។ គ្រូពេទ្យជំនាញ ឬអ្នកឯកទេសម្នាក់ៗសុទ្ធតែ មានតួនាទីទៅតាមផ្នែកនិងជំនាញរបស់ខ្លួន ដើម្បីប្រាកដថា ខ្លឹមសារវេជ្ជសាស្ត្រមិនមានការខុសឆ្គងណាមួយកើតឡើងក្នុងអត្ថបទ ឬមាតិកាដែល "Hello គ្រូពេទ្យ" បានចេញផ្សាយ។ ពួកយើងបានធ្វើការជាមួយគ្រូពេទ្យជំនាញ និង​ឯកទេសខុសៗគ្នាជាង ១០នាក់ ក្នុងការបង្កើតនិងចេញផ្សាយមាតិកាសុខភាពច្រើន ដូចបញ្ហាសុខភាពដែលកំពុងកើតមានឡើងចំពោះបងប្អូនអ្នកអាន ឲ្យពួកគេទទួលបានគន្លឹះ និងចំណេះដឹងសុខភាពលើបញ្ហាទាំងអស់ដោយអ្នកជំនាញមានបទពិសោធន៍ច្រើនឆ្នាំ ពីបណ្ដាមន្ទីរពេទ្យធំៗ ប្រចាំកម្ពុជាជាក់ស្ដែង។

អំពីក្រុមគ្រូពេទ្យជំនាញច្រើនទៀត

ការផលិតមាតិកាគុណភាពខ្ពស់

ក្រុមការីនិពន្ធនិងផលិតមាតិការបស់យើងបានរៀបចំផែនការនិងអភិវឌ្ឍមាតិកាព័ត៌មានច្រើនឆ្នាំលើការស្រាវជ្រាវនិងកំណត់ចម្រាញ់និងផលិតខ្លឹមសារព័ត៌មានទាំងឡាយណាដែលឆ្លើយតបនិងទាក់ទងជិតស្និទ្ធបំផុតចំពោះអ្នកអានដើម្បីជាប្រយោជន៍រស់នៅប្រចាំថ្ងៃ ទាំងគុណភាព បរិមាណ និងការជឿទុកចិត្ត។ យើងរកគ្រប់វិធីក្នុងការផ្ដល់ជូនទាំងស្រុងនូវទំនុកចិត្ត ឥតការសង្ស័យ រាល់មាតិកាដែលមានលើ "Hello គ្រូពេទ្យ" ។ បើចង់ស្វែងយល់បន្ថែមពីព័ត៌មានពីគោលការណ៍ខ្លឹមសារមាតិកាសូមចុចទីនេះ។

ការស្រាវជ្រាវ

1

ការស្រាវជ្រាវ

ក្រុមអ្នកស្រាវជ្រាវរបស់យើងព្យាយាមតាមដានរាល់បច្ចុប្បន្នភាពវេជ្ជសាស្ត្រដែលទទួលបានភ្លើងខៀវពីអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធ កំពុងដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់ជាសាធារណៈ ធ្វើ​យ៉ាងណាឲ្យមាតិការបស់យើងមានតុល្យភាព ច្បាស់លាស់ និង​ពេញលេញគ្រប់ជ្រុងជ្រោយ បំពេញទៅដល់ការសម្រេចចិត្តឲ្យបានកាន់តែល្អប្រសើរនិងត្រឹមត្រូវបំផុត។

ការបង្កើត

2

ការបង្កើត

គ្រប់មាតិកា​ដែល​បាន​ចេញផ្សាយលើ Platform របស់​យើងសុទ្ធតែផលិតដោយ​អ្នកសារព័ត៌មាន និង​ការីនិពន្ធដែលទទួលបានការបណ្ដុះបណ្ដាលនិងមានបទពិសោធន៍ច្រើនឆ្នាំ ក្នុងគោលបំណងលើកទឹកចិត្ត ឆ្លើយតបតម្រូវការ និងចំណាប់អារម្មណ៍ ដើម្បីប្រាស្រ័យទាក់ទងអ្នកអានគ្រប់ៗរូប។ ដំណាក់កាលនៃការបង្កើតរួចរាល់ហើយ គឺសុទ្ធតែឆ្លងកាត់ច្រើនដំណាក់កាលទៀតក្នុងការ​ពិនិត្យភាពត្រឹមត្រូវ ១០០% លើខ្លឹមសារអត្ថបទ និងងាយយល់។

ការត្រួតពិនិត្យដោយគ្រូពេទ្យជំនាញ

3

ការត្រួតពិនិត្យដោយគ្រូពេទ្យជំនាញ

ដូចគ្នាដែរ គ្រប់មាតិកាមុនចេញផ្សាយទាំងអស់របស់យើង សុទ្ធតែត្រួតពិនិត្យយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់ពីសំណាក់ក្រុមគ្រូពេទ្យឯកទេស ទៅតាមប្រភេទនិងផ្នែកខ្លឹមសារអត្ថបទជាក់ស្ដែង ដើម្បីឲ្យប្រាកដប្រជាលើខ្លឹមសារវេជ្ជសាស្ត្រ មានតុល្យភាព មិន​បច្ចេកទេសស៊ីជម្រៅពេក​ បង្កភាពងាយស្រួលឲ្យអ្នកអាន អ្នកតាមដានងាយយល់និងសាមញ្ញបំផុត។ ក្រុមគ្រូពេទ្យឯកទេស ឬអ្នកជំនាញ តាមផ្នែកទាំងអស់ សុទ្ធតែជ្រើសតាំងទៅតាមជំនាញនិងតាមផ្នែកជាក់ស្ដែង។

ការចេញផ្សាយ

4

ការចេញផ្សាយ

ជាដំណាក់កាលចុងក្រោយ ដើម្បីពិនិត្យមុនចេញផ្សាយ! មុនពេលចេញផ្សាយលើគេហទំព័រ គ្រប់អត្ថបទទាំងអស់ត្រូវ ការីនិពន្ធជាន់ខ្ពស់ ឬ​និពន្ធនាយក​ផ្ទាល់ពិនិត្យម្ដងទៀត ដើម្បី​ប្រាកដ​ច្បាស់​ថា អត្ថបទដែលត្រៀមចេញផ្សាយ ដាច់ខាតត្រូវតែ​ស្របនិងគោរពទៅតាមសេចក្ដីណែនាំ និង​គោលការណ៍ខ្លឹមសារមាតិកា-ផ្សព្វផ្សាយ។

គោលការណ៍

“Hello គ្រូពេទ្យ” ប្ដេជ្ញាថានឹងផ្ដល់​ព័ត៌មាន​ គន្លឹះ និង​ចំណេះដឹង​សុខ​ភាព​ដែល​មាន​ភាព​ជាក់​លាក់ ជឿ​ទុក​ចិត្ត​បាន និង​ច្បាស់​លាស់ និង​ជា​កន្លែង​ផ្ដល់​ចំណេះដឹង​សុខភាព និង​សុខុមាល​ភាព សម្រាប់​អ្នក​ប្រើប្រាស់​គ្រប់រូប។ ពួកយើងជឿជាក់ថា មាតិកា​ដែល​បានចងក្រងគឺជាទុន ជួយដល់ការសម្រេចិត្តដ៏ត្រឹមត្រូវបំផុតសម្រាប់អ្នកអានខ្លួនឯងផ្ទាល់ និង​អ្នកជាទីស្រឡាញ់ជុំវិញខ្លួន។

រាល់មាតិកាទាំងអស់មុនចេញផ្សាយ គឺសុទ្ធតែ​ឆ្លងកាត់ការត្រួតពិនិត្យដោយយកចិត្តទុកដាក់បំផុតពីសំណាក់ក្រុមគ្រូពេទ្យជំនាញនិងឯកទេសច្រើនដំណាក់កាល ដើម្បីប្រាកដប្រជាពីភាពច្បាស់លាស់ទាំងខ្លឹមសារ និង​ពិត១០០% ទៅតាមលក្ខខណ្ឌវេជ្ជសាស្ត្រ។ គ្រប់អត្ថបទសុទ្ធតែមានតំណភ្ជាប់ទៅប្រភពដើម ដែលទុកចិត្ត ច្បាស់លាស់ត្រឹមត្រូវទាំងស្រុង។ អ្នកជំនាញផ្សេងទៀតក៏បន្តតាមដាន ស្វែងរក និង​ផលិត​មាតិកា​ជាព័ត៌មាន ជាគន្លឹះស្ដីពីបញ្ហាសុខភាព​ផ្នែកណាមួយជូនអ្នកអានទាំងអត្ថបទថ្មី និង​កែប្រែ ធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពអត្ថបទ​ដែល​ចេញ​ហើយ​ក្ដី។


ស្វែងយល់បន្ថែមពីការបង្កើតមាតិកា ទីនេះ

ក្រុមការងាររបស់យើង

ថ្នាក់ដឹកនាំ​ពោរពេញ​ដោយ​សមត្ថភាព​និង​បទពិសោធន៍​ច្រើនឆ្នាំ​របស់យើង បាន​ចូលរួម​បង្កើតនិង​បន្ត​បោះពុម្ពផ្សាយ​មាតិកា​ព័ត៌មាន គន្លឹះ​និង​ចំណេះដឹង​​សុខភាព​ ដ៏គួរឲ្យ​ទុកចិត្ត​បំផុត ប្រកាន់ខ្ជាប់​ក្រមសីលធម៌ វិជ្ជាជីវៈ​ខ្ពស់​បំផុត​ដូចគ្នា រាប់​បញ្ចូល​តាំងពីប្រភព​ និង​អ្នក​ត្រួតពិនិត្យ​ចុងក្រោយ​សុទ្ធ​តែ​ជា​វេជ្ជបណ្ឌិត​។ យើងជឿជាក់យ៉ាងមុតមាំថា ប្រាកដ​ជា​មានគុណតម្លៃក្នុង​បេសកកម្ម​របស់យើង ដែល​ប្រមូលផ្ដុំទៅដោយ​អ្នកជំនាញខុសៗគ្នាដូចជា អ្នកវេជ្ជសាស្ត្រ អ្នកសារព័ត៌មាន អ្នកផលិតមាតិកា និង​ផ្នែក​បច្ចេកវិទ្យា ដើម្បីច្របាច់បញ្ចូលគ្នាបានជា គេហទំព័រ ឬ​ទម្រង់អនឡាញមួយ​ដ៏​ល្អបំផុតសម្រាប់លោកអ្នក។

Kenny Lim

Cluster Head - Cambodia, Malaysia and Myanmar

Nao Sokunthea

Account Director

SRENG SEREYSOMAVATTEY

Marketing Manager

ពួកយើងកាន់តែរីកធំធាត់ ហើយចង់ឲ្យលោកអ្នកចូលរួមជាមួយគ្នា

ឱកាសការងារដែលក្រុមហ៊ុនកំពុងត្រូវការ

គុណតម្លៃរបស់យើង

សុខភាពជាចម្បង

យើងជឿជាក់ថា សុខភាពសំខាន់ជាងអ្វីៗទាំងអស់ ហើយ​គ្រប់គ្នាគួរតែទទួលបានព័ត៌មាន ចំណេះដឹង និង​ការ​ជំរុញក្នុងការសម្រេចចិត្តបានកាន់តែល្អប្រសើរចំពោះបញ្ហាវេជ្ជសាស្ត្រនិងសុខភាព ដើម្បីសុខភាពល្អបរិបូរណ៍និងសុភមង្គល។ វត្តមានក្រុមហ៊ុន មាតិកាសុខភាពឌីជីថល ជាជម្រើសមួយក្នុងការបំពេញក្ដីស្រមៃ ទស្សនវិស័យ និង​បេសកកម្មរបស់យើងឲ្យដល់គោលដៅ ក្នុងការក្លាយជាចំណែកណាមួយជួយឲ្យសុខភាពគ្រប់គ្នាកាន់តែល្អប្រសើរ។

មហិច្ឆតាជោគជ័យ

យើងចង់ឈ្នះ ហើយមានមហិច្ឆតាចង់ឈានដល់កម្រិតល្អបំផុតលើអ្វីដែលពួកយើងបានធ្វើ ហើយយក​ឈ្នះឲ្យបានលើបញ្ហាប្រឈមនានាដែលគ្រប់គ្នាកំពុងជួបប្រទះ និងជាចំណែកដំណោះស្រាយបញ្ហាទាំងនោះដោយឥតលក្ខខណ្ឌ។ យើងប្រកាន់ជំហរជាដំណោះស្រាយដាច់ខាត ហើយប្រសិនបើថ្ងៃនេះយើងមិនទាន់មានទេ ពួកយើងនឹងបង្កើតអ្វីដែលយើងត្រូវការជាប្រយោជន៍សម្រាប់បងប្អូនថ្ងៃស្អែក។

ដើម្បីលទ្ធផល

យើងប្ដេជ្ញាថានឹងបង្កើតអត្ថន័យមួយមិនអាចកាត់ថ្លៃបាន និង​ការ​វាស់វែងលើភាពជោគជ័យខុសៗគ្នាសម្រាប់ក្រុមការងារយើង អ្នកអាន អតិថិជន និង​ម្ចាស់ភាគហ៊ុន​​ទាំង​អស់គ្នា។ ពួកយើងជាអ្នកតម្រង់ទិសលទ្ធផល ជំរុញនិងគ្រប់គ្រងទិន្នន័យ ប្រកបដោយភាពទទួលខុសត្រូវខ្ពស់បំផុត។

រួមគ្នាជាធ្លុងមួយ

វប្បធម៌ ជំនាញ ប្រវត្តិការងារ ចិត្តគំនិត សុទ្ធតែខុសៗគ្នា ប៉ុន្តែយើងបានច្របាច់បញ្ចូលគ្នាជាក្រុមមួយ ឈរលើទស្សនវិស័យ បេសកកម្ម គោលបំណង និង​គុណតម្លៃរួមមួយ ដើម្បីការលូតលាស់កាន់តែខ្លាំងក្លាទាំងអស់គ្នា ជាធ្លុងមួយ។

អំពី Hello Health Group

Hello Health Group ជា​ក្រុមហ៊ុន​បច្ចេកវិទ្យា​សុខភាព និង​វេជ្ជសាស្ត្រ​នាំ​មុខ​គេ​មួយ និងជាក្រុមហ៊ុនមេរបស់ "Hello គ្រូពេទ្យ" នៅកម្ពុជា ដោយបង្កើតឡើង​មាន​បេសកកម្ម​សំខាន់មួយ​គឺ ធ្វើ​យ៉ាងណាក្លាយជា​ស្ថាប័ន​ឈាន​មុខគេប្រចាំទ្វីបអាស៊ី ក្នុងការបង្កើត​ចំណេះ​ដឹង​ផ្នែក​សុខភាព ផ្ដល់​ព័ត៌មាន​ទុក​ចិត្ត​បំផុត​ដល់​សាធារណជន​ និង​អ្នកជំងឺ​រាប់លាននាក់អាចសម្រេចចិត្ត​ផ្នែកវេជ្ជសាស្ត្របាន​ត្រឹមត្រឹមបំផុត ដើម្បី​រស់នៅដោយមានសុខភាពល្អបរិបូរណ៍និង​សុភមង្គល។ Hello Health ជាក្រុមហ៊ុនសុខភាពឌីជីថល​ឈានមុខគេមួយទូទាំងទ្វីបអាស៊ីដោយ​ផ្ដោតសំខាន់ក្នុងការអភិវឌ្ឍន៍​លើ ការផលិតមាតិកាសុខភាពជាភាសាជាតិទៅតាមប្រទេសនិមួយៗ ដែលពាក់ព័ន្ធ និង​មាន​ការចូលរួមយ៉ាងសកម្មពីមហាជន​ជាង ៣០លាននាក់​ប្រចាំខែលើ​គេហទំព័រ អ្នកតាមដាន ១៤លាននាក់​លើ​បណ្ដាញសង្គម ពី​មាតិកា​ជាង ១០ម៉ឺន​អត្ថបទ​សុខភាព ៩ភាសា ផ្សេង​គ្នា ហើយ​រាល់​ការ​បង្ហោះសុទ្ធតែ​មាន​ការត្រួតពិនិត្យវេជ្ជសាស្ត្រមុនបោះពុម្ពផ្សាយ។

ស្វែងយល់បន្ថែមពី Hello Health Group

ទាក់ទងមកកាន់

ពួកយើងចង់ដឹងព័ត៌មានបន្ថែមពីលោកអ្នក! សូមទាក់ទងមកកាន់ពួកយើងតាមរយៈ​ អ៊ីមែល​ខាងក្រោម ប្រសិន​បើ​លោកអ្នក​ចង់​ផ្សាយពាណិជ្ជកម្មជាមួយ​យើងខ្ញុំ ឬ​ចង់​រំលែកអ្វីមួយ ឬមានបំណងរិះគន់ដើម្បីស្ថាបនា ឬ​ប្រសិនបើមានសំណួរផ្សេងៗ។

អាសយដ្ឋាន

លេខ៥៤០ (Aquation Office Park) ផ្លូវកោះពេជ្រ ភូមិ១៤ សង្កាត់ទន្លេបាសាក់ ខណ្ឌចំការមន រាជធានីភ្នំពេញ ប្រទេសកម្ពុជា

ចាប់ផ្ដើមការសន្ទនា

+(84) 28 3636 9005

[email protected]