អំពី Hello គ្រូពេទ្យ

"Hello គ្រូពេទ្យ" ចាប់កំណើតនិងដាក់ឲ្យដំណើរការ​ដើមឆ្នាំ ២០១៩ នៅកម្ពុជាជាភាសាខ្មែរ ដើម្បីផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មាន គន្លឹះនិងចំណេះដឹងជុំវិញបញ្ហាសុខភាពស្របទៅតាមវេជ្ជបញ្ជា យ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់បំផុត។ នៅលើគេហទំព័ររបស់យើង យើងបានចេញផ្សាយសេវាកម្មជាច្រើនទាំងមាតិកាព័ត៌មាន អនុញ្ញាតឲ្យអ្នកប្រើប្រាស់អាចណាត់ជួបវេជ្ជបណ្ឌិត រង្វាស់សុខភាពជាច្រើនដែលអាចឲ្យអ្នកប្រើតាមដានស្ថានភាពសុខភាពផ្ទាល់ខ្លួនលើអនឡាញ។ គ្រប់មធ្យោបាយជុំវិញដំណោះស្រាយសុខភាពដែលយើងបានចេញផ្សាយ ឬ​ដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់ គឺមិនសម្រាប់​ជំនួសឲ្យការវិនិច្ឆ័យ ឬព្យាបាលរបស់ក្រុមគ្រួពេទ្យជំនាញឡើយ គឺគ្រាន់តែជាចំណេះដឹងបន្ថែមក្នុងការសម្រេចចិត្តក្នុងកម្រិតណាមួយ ធ្វើយ៉ាងណារួមចំណែកជួយឲ្យ​សុខភាពអ្នក មនុស្សជាទីស្រឡាញ់ សមាជិកគ្រួសារ និង​អ្នកជុំវិញខ្លួន​អ្នក​រស់នៅ​ដោយ​សុខភាព​ល្អ និង​កាន់​តែ​មានសុខភមង្គលហើយសប្បាយរីករាយ។

សេវាកម្មរបស់យើង

មាតិកា
មាតិកា

មាតិកាសុខភាពរាប់ពាន់ រាប់ម៉ឺន ដែលបានផលិត និងចេញផ្សាយលើគេហទំព័រ “Hello គ្រូពេទ្យ” សុទ្ធតែឆ្លងកាត់ការត្រួតពិនិត្យពីក្រុមគ្រូពេទ្យជំនាញ និងអ្នក​ឯកទេសមុនចេញផ្សាយ ដើម្បីប្រាកដថា ខ្លឹមសារវេជ្ជសាស្ត្រមិនមានកំហុងឆ្គងណាមួយកើតឡើង។

ប្រាស្រ័យទាក់ទង
ប្រាស្រ័យទាក់ទង

តាមដាន វាស់ស្ទង់ និង​រៀបចំ​សុខភាពរបស់អ្នកឲ្យបានល្អប្រសើរតាមរយៈរង្វាស់សុខភាព ការប្រឹក្សាយោបល់តាមដាន និងវាយតម្លៃ សុខភាពជាច្រើន។

វេជ្ជបណ្ឌិតឯកទេសរបស់យើង

ក្រុមគ្រូពេទ្យ និង​វេជ្ជបណ្ឌិតឯកទេសរបស់ "Hello គ្រូពេទ្យ" មាននាទីក្នុងការត្រួតពិនិត្យខ្លឹមសារវេជ្ជសាស្ត្ររាល់មាតិកា ឬអត្ថបទមុនចេញផ្សាយ។ គ្រូពេទ្យជំនាញ ឬអ្នកឯកទេសម្នាក់ៗសុទ្ធតែ មានតួនាទីទៅតាមផ្នែកនិងជំនាញរបស់ខ្លួន ដើម្បីប្រាកដថា ខ្លឹមសារវេជ្ជសាស្ត្រមិនមានការខុសឆ្គងណាមួយកើតឡើងក្នុងអត្ថបទ ឬមាតិកាដែល "Hello គ្រូពេទ្យ" បានចេញផ្សាយ។ ពួកយើងបានធ្វើការជាមួយគ្រូពេទ្យជំនាញ និង​ឯកទេសខុសៗគ្នាជាង ១០នាក់ ក្នុងការបង្កើតនិងចេញផ្សាយមាតិកាសុខភាពច្រើន ដូចបញ្ហាសុខភាពដែលកំពុងកើតមានឡើងចំពោះបងប្អូនអ្នកអាន ឲ្យពួកគេទទួលបានគន្លឹះ និងចំណេះដឹងសុខភាពលើបញ្ហាទាំងអស់ដោយអ្នកជំនាញមានបទពិសោធន៍ច្រើនឆ្នាំ ពីបណ្ដាមន្ទីរពេទ្យធំៗ ប្រចាំកម្ពុជាជាក់ស្ដែង។

អំពីក្រុមគ្រូពេទ្យជំនាញច្រើនទៀត

ការផលិតមាតិកាគុណភាពខ្ពស់

ក្រុមការីនិពន្ធនិងផលិតមាតិការបស់យើងបានរៀបចំផែនការនិងអភិវឌ្ឍមាតិកាព័ត៌មានច្រើនឆ្នាំលើការស្រាវជ្រាវនិងកំណត់ចម្រាញ់និងផលិតខ្លឹមសារព័ត៌មានទាំងឡាយណាដែលឆ្លើយតបនិងទាក់ទងជិតស្និទ្ធបំផុតចំពោះអ្នកអានដើម្បីជាប្រយោជន៍រស់នៅប្រចាំថ្ងៃ ទាំងគុណភាព បរិមាណ និងការជឿទុកចិត្ត។ យើងរកគ្រប់វិធីក្នុងការផ្ដល់ជូនទាំងស្រុងនូវទំនុកចិត្ត ឥតការសង្ស័យ រាល់មាតិកាដែលមានលើ "Hello គ្រូពេទ្យ" ។ បើចង់ស្វែងយល់បន្ថែមពីព័ត៌មានពីគោលការណ៍ខ្លឹមសារមាតិកាសូមចុចទីនេះ។

ការស្រាវជ្រាវ

1

ការស្រាវជ្រាវ

ក្រុមអ្នកស្រាវជ្រាវរបស់យើងព្យាយាមតាមដានរាល់បច្ចុប្បន្នភាពវេជ្ជសាស្ត្រដែលទទួលបានភ្លើងខៀវពីអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធ កំពុងដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់ជាសាធារណៈ ធ្វើ​យ៉ាងណាឲ្យមាតិការបស់យើងមានតុល្យភាព ច្បាស់លាស់ និង​ពេញលេញគ្រប់ជ្រុងជ្រោយ បំពេញទៅដល់ការសម្រេចចិត្តឲ្យបានកាន់តែល្អប្រសើរនិងត្រឹមត្រូវបំផុត។

ការបង្កើត

2

ការបង្កើត

គ្រប់មាតិកា​ដែល​បាន​ចេញផ្សាយលើ Platform របស់​យើងសុទ្ធតែផលិតដោយ​អ្នកសារព័ត៌មាន និង​ការីនិពន្ធដែលទទួលបានការបណ្ដុះបណ្ដាលនិងមានបទពិសោធន៍ច្រើនឆ្នាំ ក្នុងគោលបំណងលើកទឹកចិត្ត ឆ្លើយតបតម្រូវការ និងចំណាប់អារម្មណ៍ ដើម្បីប្រាស្រ័យទាក់ទងអ្នកអានគ្រប់ៗរូប។ ដំណាក់កាលនៃការបង្កើតរួចរាល់ហើយ គឺសុទ្ធតែឆ្លងកាត់ច្រើនដំណាក់កាលទៀតក្នុងការ​ពិនិត្យភាពត្រឹមត្រូវ ១០០% លើខ្លឹមសារអត្ថបទ និងងាយយល់។

ការត្រួតពិនិត្យដោយគ្រូពេទ្យជំនាញ

3

ការត្រួតពិនិត្យដោយគ្រូពេទ្យជំនាញ

ដូចគ្នាដែរ គ្រប់មាតិកាមុនចេញផ្សាយទាំងអស់របស់យើង សុទ្ធតែត្រួតពិនិត្យយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់ពីសំណាក់ក្រុមគ្រូពេទ្យឯកទេស ទៅតាមប្រភេទនិងផ្នែកខ្លឹមសារអត្ថបទជាក់ស្ដែង ដើម្បីឲ្យប្រាកដប្រជាលើខ្លឹមសារវេជ្ជសាស្ត្រ មានតុល្យភាព មិន​បច្ចេកទេសស៊ីជម្រៅពេក​ បង្កភាពងាយស្រួលឲ្យអ្នកអាន អ្នកតាមដានងាយយល់និងសាមញ្ញបំផុត។ ក្រុមគ្រូពេទ្យឯកទេស ឬអ្នកជំនាញ តាមផ្នែកទាំងអស់ សុទ្ធតែជ្រើសតាំងទៅតាមជំនាញនិងតាមផ្នែកជាក់ស្ដែង។

ការចេញផ្សាយ

4

ការចេញផ្សាយ

ជាដំណាក់កាលចុងក្រោយ ដើម្បីពិនិត្យមុនចេញផ្សាយ! មុនពេលចេញផ្សាយលើគេហទំព័រ គ្រប់អត្ថបទទាំងអស់ត្រូវ ការីនិពន្ធជាន់ខ្ពស់ ឬ​និពន្ធនាយក​ផ្ទាល់ពិនិត្យម្ដងទៀត ដើម្បី​ប្រាកដ​ច្បាស់​ថា អត្ថបទដែលត្រៀមចេញផ្សាយ ដាច់ខាតត្រូវតែ​ស្របនិងគោរពទៅតាមសេចក្ដីណែនាំ និង​គោលការណ៍ខ្លឹមសារមាតិកា-ផ្សព្វផ្សាយ។

គោលការណ៍

“Hello គ្រូពេទ្យ” ប្ដេជ្ញាថានឹងផ្ដល់​ព័ត៌មាន​ គន្លឹះ និង​ចំណេះដឹង​សុខ​ភាព​ដែល​មាន​ភាព​ជាក់​លាក់ ជឿ​ទុក​ចិត្ត​បាន និង​ច្បាស់​លាស់ និង​ជា​កន្លែង​ផ្ដល់​ចំណេះដឹង​សុខភាព និង​សុខុមាល​ភាព សម្រាប់​អ្នក​ប្រើប្រាស់​គ្រប់រូប។ ពួកយើងជឿជាក់ថា មាតិកា​ដែល​បានចងក្រងគឺជាទុន ជួយដល់ការសម្រេចិត្តដ៏ត្រឹមត្រូវបំផុតសម្រាប់អ្នកអានខ្លួនឯងផ្ទាល់ និង​អ្នកជាទីស្រឡាញ់ជុំវិញខ្លួន។

រាល់មាតិកាទាំងអស់មុនចេញផ្សាយ គឺសុទ្ធតែ​ឆ្លងកាត់ការត្រួតពិនិត្យដោយយកចិត្តទុកដាក់បំផុតពីសំណាក់ក្រុមគ្រូពេទ្យជំនាញនិងឯកទេសច្រើនដំណាក់កាល ដើម្បីប្រាកដប្រជាពីភាពច្បាស់លាស់ទាំងខ្លឹមសារ និង​ពិត១០០% ទៅតាមលក្ខខណ្ឌវេជ្ជសាស្ត្រ។ គ្រប់អត្ថបទសុទ្ធតែមានតំណភ្ជាប់ទៅប្រភពដើម ដែលទុកចិត្ត ច្បាស់លាស់ត្រឹមត្រូវទាំងស្រុង។ អ្នកជំនាញផ្សេងទៀតក៏បន្តតាមដាន ស្វែងរក និង​ផលិត​មាតិកា​ជាព័ត៌មាន ជាគន្លឹះស្ដីពីបញ្ហាសុខភាព​ផ្នែកណាមួយជូនអ្នកអានទាំងអត្ថបទថ្មី និង​កែប្រែ ធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពអត្ថបទ​ដែល​ចេញ​ហើយ​ក្ដី។


ស្វែងយល់បន្ថែមពីការបង្កើតមាតិកា ទីនេះ

ក្រុមការងាររបស់យើង

ថ្នាក់ដឹកនាំ​ពោរពេញ​ដោយ​សមត្ថភាព​និង​បទពិសោធន៍​ច្រើនឆ្នាំ​របស់យើង បាន​ចូលរួម​បង្កើតនិង​បន្ត​បោះពុម្ពផ្សាយ​មាតិកា​ព័ត៌មាន គន្លឹះ​និង​ចំណេះដឹង​​សុខភាព​ ដ៏គួរឲ្យ​ទុកចិត្ត​បំផុត ប្រកាន់ខ្ជាប់​ក្រមសីលធម៌ វិជ្ជាជីវៈ​ខ្ពស់​បំផុត​ដូចគ្នា រាប់​បញ្ចូល​តាំងពីប្រភព​ និង​អ្នក​ត្រួតពិនិត្យ​ចុងក្រោយ​សុទ្ធ​តែ​ជា​វេជ្ជបណ្ឌិត​។ យើងជឿជាក់យ៉ាងមុតមាំថា ប្រាកដ​ជា​មានគុណតម្លៃក្នុង​បេសកកម្ម​របស់យើង ដែល​ប្រមូលផ្ដុំទៅដោយ​អ្នកជំនាញខុសៗគ្នាដូចជា អ្នកវេជ្ជសាស្ត្រ អ្នកសារព័ត៌មាន អ្នកផលិតមាតិកា និង​ផ្នែក​បច្ចេកវិទ្យា ដើម្បីច្របាច់បញ្ចូលគ្នាបានជា គេហទំព័រ ឬ​ទម្រង់អនឡាញមួយ​ដ៏​ល្អបំផុតសម្រាប់លោកអ្នក។

Kenny Lim

Cluster Head - Cambodia, Malaysia and Myanmar

Nao Sokunthea

Country Manager

MARGA AMBON

Senior Account Manager

WILSON CHAN (Aung Kyaw Oo)

Performance Marketing Manager

IN SOPHENG

Managing Editor

ពួកយើងកាន់តែរីកធំធាត់ ហើយចង់ឲ្យលោកអ្នកចូលរួមជាមួយគ្នា

ឱកាសការងារដែលក្រុមហ៊ុនកំពុងត្រូវការ

គុណតម្លៃរបស់យើង

សុខភាពជាចម្បង

យើងជឿជាក់ថា សុខភាពសំខាន់ជាងអ្វីៗទាំងអស់ ហើយ​គ្រប់គ្នាគួរតែទទួលបានព័ត៌មាន ចំណេះដឹង និង​ការ​ជំរុញក្នុងការសម្រេចចិត្តបានកាន់តែល្អប្រសើរចំពោះបញ្ហាវេជ្ជសាស្ត្រនិងសុខភាព ដើម្បីសុខភាពល្អបរិបូរណ៍និងសុភមង្គល។ វត្តមានក្រុមហ៊ុន មាតិកាសុខភាពឌីជីថល ជាជម្រើសមួយក្នុងការបំពេញក្ដីស្រមៃ ទស្សនវិស័យ និង​បេសកកម្មរបស់យើងឲ្យដល់គោលដៅ ក្នុងការក្លាយជាចំណែកណាមួយជួយឲ្យសុខភាពគ្រប់គ្នាកាន់តែល្អប្រសើរ។

មហិច្ឆតាជោគជ័យ

យើងចង់ឈ្នះ ហើយមានមហិច្ឆតាចង់ឈានដល់កម្រិតល្អបំផុតលើអ្វីដែលពួកយើងបានធ្វើ ហើយយក​ឈ្នះឲ្យបានលើបញ្ហាប្រឈមនានាដែលគ្រប់គ្នាកំពុងជួបប្រទះ និងជាចំណែកដំណោះស្រាយបញ្ហាទាំងនោះដោយឥតលក្ខខណ្ឌ។ យើងប្រកាន់ជំហរជាដំណោះស្រាយដាច់ខាត ហើយប្រសិនបើថ្ងៃនេះយើងមិនទាន់មានទេ ពួកយើងនឹងបង្កើតអ្វីដែលយើងត្រូវការជាប្រយោជន៍សម្រាប់បងប្អូនថ្ងៃស្អែក។

ដើម្បីលទ្ធផល

យើងប្ដេជ្ញាថានឹងបង្កើតអត្ថន័យមួយមិនអាចកាត់ថ្លៃបាន និង​ការ​វាស់វែងលើភាពជោគជ័យខុសៗគ្នាសម្រាប់ក្រុមការងារយើង អ្នកអាន អតិថិជន និង​ម្ចាស់ភាគហ៊ុន​​ទាំង​អស់គ្នា។ ពួកយើងជាអ្នកតម្រង់ទិសលទ្ធផល ជំរុញនិងគ្រប់គ្រងទិន្នន័យ ប្រកបដោយភាពទទួលខុសត្រូវខ្ពស់បំផុត។

រួមគ្នាជាធ្លុងមួយ

វប្បធម៌ ជំនាញ ប្រវត្តិការងារ ចិត្តគំនិត សុទ្ធតែខុសៗគ្នា ប៉ុន្តែយើងបានច្របាច់បញ្ចូលគ្នាជាក្រុមមួយ ឈរលើទស្សនវិស័យ បេសកកម្ម គោលបំណង និង​គុណតម្លៃរួមមួយ ដើម្បីការលូតលាស់កាន់តែខ្លាំងក្លាទាំងអស់គ្នា ជាធ្លុងមួយ។

អំពី Hello Health Group

Hello Health Group ជា​ក្រុមហ៊ុន​បច្ចេកវិទ្យា​សុខភាព និង​វេជ្ជសាស្ត្រ​នាំ​មុខ​គេ​មួយ និងជាក្រុមហ៊ុនមេរបស់ "Hello គ្រូពេទ្យ" នៅកម្ពុជា ដោយបង្កើតឡើង​មាន​បេសកកម្ម​សំខាន់មួយ​គឺ ធ្វើ​យ៉ាងណាក្លាយជា​ស្ថាប័ន​ឈាន​មុខគេប្រចាំទ្វីបអាស៊ី ក្នុងការបង្កើត​ចំណេះ​ដឹង​ផ្នែក​សុខភាព ផ្ដល់​ព័ត៌មាន​ទុក​ចិត្ត​បំផុត​ដល់​សាធារណជន​ និង​អ្នកជំងឺ​រាប់លាននាក់អាចសម្រេចចិត្ត​ផ្នែកវេជ្ជសាស្ត្របាន​ត្រឹមត្រឹមបំផុត ដើម្បី​រស់នៅដោយមានសុខភាពល្អបរិបូរណ៍និង​សុភមង្គល។ Hello Health ជាក្រុមហ៊ុនសុខភាពឌីជីថល​ឈានមុខគេមួយទូទាំងទ្វីបអាស៊ីដោយ​ផ្ដោតសំខាន់ក្នុងការអភិវឌ្ឍន៍​លើ ការផលិតមាតិកាសុខភាពជាភាសាជាតិទៅតាមប្រទេសនិមួយៗ ដែលពាក់ព័ន្ធ និង​មាន​ការចូលរួមយ៉ាងសកម្មពីមហាជន​ជាង ៣០លាននាក់​ប្រចាំខែលើ​គេហទំព័រ អ្នកតាមដាន ១៤លាននាក់​លើ​បណ្ដាញសង្គម ពី​មាតិកា​ជាង ១០ម៉ឺន​អត្ថបទ​សុខភាព ៩ភាសា ផ្សេង​គ្នា ហើយ​រាល់​ការ​បង្ហោះសុទ្ធតែ​មាន​ការត្រួតពិនិត្យវេជ្ជសាស្ត្រមុនបោះពុម្ពផ្សាយ។

ស្វែងយល់បន្ថែមពី Hello Health Group

ទាក់ទងមកកាន់

ពួកយើងចង់ដឹងព័ត៌មានបន្ថែមពីលោកអ្នក! សូមទាក់ទងមកកាន់ពួកយើងតាមរយៈ​ អ៊ីមែល​ខាងក្រោម ប្រសិន​បើ​លោកអ្នក​ចង់​ផ្សាយពាណិជ្ជកម្មជាមួយ​យើងខ្ញុំ ឬ​ចង់​រំលែកអ្វីមួយ ឬមានបំណងរិះគន់ដើម្បីស្ថាបនា ឬ​ប្រសិនបើមានសំណួរផ្សេងៗ។

អាសយដ្ឋាន

Lot H5a, #540, St.កោះពេជ្រ, សង្កាត់ទន្លេបាសាក់, ភ្នំពេញ, កម្ពុជា

ចាប់ផ្ដើមការសន្ទនា

+(84) 28 3636 9005

[email protected]