គោលការណ៍​ឯកជន​ភាព - Hello Health Group

គោលការណ៍​ឯកជន​ភាព“Hello គ្រូពេទ្យ”

“Hello គ្រូពេទ្យ”​ យល់​ច្បាស់​ពី​សារសំខាន់​នៃ​ឯកជន​ភាព​របស់​ព័ត៌មាន​ផ្ទាល់​ខ្លួន​អ្នក​ប្រើប្រាស់​របស់​យើង។ គោលការណ៍​ឯកជន​ភាព​នេះ នឹង​បញ្ជាក់​ប្រាប់​ពី​ព័ត៌មាន​ដែល​ពួក​យើង​បាន​ប្រមូល​ពី​អ្នក​ប្រើប្រាស់ ​និង​ការប្រើប្រាស់​សេវាកម្ម ឬ​មុខងារ​លើ​ “Hello គ្រូពេទ្យ”។ គោលការណ៍​នេះ​នឹង​ពន្យល់​ពី​ជម្រើស​សម្រាប់​អ្នក​ប្រើប្រាស់​ពី​របៀប​ដែល​ព័ត៌មាន​ផ្ទាល់​ខ្លួន​របស់​ពួក​គេ​ត្រូវ​បាន​យក​ទៅ​ប្រើប្រាស់ និង​នីតិវិធី​ការពារ​ព័ត៌មាន​បុគ្គល​ទាំង​នោះ។ ពួក​យើង​សូម​សំណូមពរ​ឲ្យ​គ្រប់គ្នា​អាន​គោលការណ៍​នេះ​ដោយ​ប្រុងប្រយ័ត្ន​និង​យក​ចិត្ត​ទុកដាក់​បំផុត។ 

គោលការណ៍​នេះ​ដាក់​ឲ្យ​ប្រើប្រាស់​ចំពោះ​ម្ចាស់​គេហទំព័រ​និង​ប្រតិបត្តិការ​នានា ​ដោយ ​“Hello គ្រូពេទ្យ” ​សម្រាប់​ជា​ប្រយោជន៍​ដល់​អ្នក​ប្រើ(មិនមែន​អាជីព) ក្នុង​គោល​បំណង​ផ្ទាល់​ខ្លួន ក្រុម​គ្រួសារ ឬ​សមាជិក​ណា​ម្នាក់​មិនមែន​ការ​ធ្វើ​អាជីវកម្ម ដោយ​បូក​បញ្ចូល​ទាំង​អ្នក​ប្រើប្រាស់​លើ​ទូរស័ព្ទ​ដៃ ព័ត៌មាន និង​សេវាកម្ម​ដែល​មាន​ទាំង​អំបាលម៉ាន​លើ​គេហទំព័រ​ “Hello គ្រូពេទ្យ” ត្រូវ​បាន​ចាត់​ទុក​ជា សេវាកម្ម។ 

លើក​លែង​ចំពោះ​ការ​កត់សម្គាល់ សេចក្ដី​ថ្លែងការណ៍ ដែល​មាន​ចែង​ក្នុង​ “គោលការណ៍​ឯកជន​ភាព” អនុលោម​ទៅ​តាម​ភាគី​“Hello គ្រូពេទ្យ” និង​អនុវត្តន៍​ចំពោះ​ក្រុម​ទាំង​ឡាយ​ណា​ដែល​ជាប់​ទាក់ទង​នឹង ​Hello Health Group។ ករណី​ដែល​លោក​អ្នក​មិន​ចង់​ឲ្យ​ពួក​យើង​ប្រមូល​ព័ត៌មាន​ ប្រើប្រាស់​ ឬ​បញ្ចេញ​ព័ត៌មាន​របស់​អ្នក​​ ឬ​ការ​ប្រើប្រាស់​សេវាកម្ម​ណាមួយ​ដូច​បាន​រៀបរាប់​ក្នុង​គោលការណ៍​ឯកជន​ភាព ដូច្នេះ​សូម​អ្នក​កុំ​ប្រើប្រាស់​សេវាកម្ម​ទាំង​នោះ​របស់​យើង​ធ្វើ​អី។ តាមរយៈ​ការ​ប្រើប្រាស់​សេវាកម្ម​ទាំង​នេះ​របស់​យើង មានន័យ​ថា អ្នក​ត្រូវ​តែ​យល់ព្រម​ចំពោះ​ “លក្ខខណ្ឌ​នៃ​ការ​ប្រើប្រាស់” ​របស់ “Hello គ្រូពេទ្យ” ដែល​នេះ​ជា​កិច្ច​សន្យា​រវាង​ពួក​យើង និង​អ្នក​ប្រើប្រាស់​រាល់​សេវាកម្ម​នានា​របស់​យើង​ដែល​បម្រើ​ជូន។ តាមរយៈ​ការ​យល់ព្រម “លក្ខខណ្ឌ​នៃ​ការ​ប្រើប្រាស់” របស់ “Hello គ្រូពេទ្យ” លោក​អ្នក​បញ្ជាក់​ថា​បាន​អាន និង​យល់​ “គោលការណ៍​ឯកជន​ភាព” និង “គោលការណ៍​Cookies” របស់ “Hello គ្រូពេទ្យ” ហើយ​អ្នក​ផ្ដល់​សិទ្ធិ​អនុញ្ញាត​ឲ្យ​យើង​ប្រើប្រាស់ បង្ហាញ ​និង​កត់ត្រា​រក្សា​ទុក ព្រម​ទាំង​ប្រតិបត្តិការ​ផ្សេងៗ​ទៀត​នៃ​ព័ត៌មាន​ឯកជន​របស់​អ្នក​ក្នុង​ប្រទេស​កម្ពុជា ឬ​យុត្តាធិការ​ផ្សេងៗ​ទៀត​នៅ​គ្រប់​ទីតាំង​ដែល​យើង​ប្រតិបត្តិ​អាជីវកម្ម។ 

យោង​លើ “Hello គ្រូពេទ្យ” ​”ពួក​យើង” ឬ​ “របស់​ពួក​យើង” គឺ​មាន​ន័យ​និង​សំដៅ​លើ ​ក្រុមហ៊ុន​ Hello Health Group Pte. Ltd. ​ដែល​បាន​ចុះ​បញ្ជី​នៅ​សាធារណរដ្ឋ​សិង្ហបុរី ឬ​ក្រុមហ៊ុន​បុត្រ​សម្ព័ន្ធ​រួម​មាន “Hello គ្រូពេទ្យ ​LLC” ព្រម​ទាំង​បណ្ដា​ក្រុមហ៊ុន​ផ្សេងៗ​ទៀត​ដែល​ជ្រក​ក្រោម​ការ​គ្រប់គ្រង​របស់ “Hello គ្រូពេទ្យ ​LLC”​ (ឧទាហរណ៍ បុត្រ​សម្ព័ន្ធ​ដែល​ស្ថិត​ក្រោម​ម្ចាស់​តែ​មួយ “Hello គ្រូពេទ្យ ​LLC” )។ “Hello គ្រូពេទ្យ ​LLC”  ​អាច​ចែក​រំលែក​ព័ត៌មាន​ទៅ​បណ្ដា​ក្រុមហ៊ុន​បុត្រ​សម្ព័ន្ធ ឬ​គេហទំព័រ​ដែល​ជា​របស់ ឬ​គ្រប់គ្រង ប៉ុន្តែ​រាល់​ព័ត៌មាន​ដែល​ប្រមូល​បាន​ស្ថិត​ក្រោម “គោលការណ៍​ឯកជន​ភាព” តែងតែ​ត្រូវ​បាន​ការពារ​ក្រោម​លក្ខខណ្ឌ​នៃ​គោលការណ៍​ឯកជន​ភាព​មួយ​នេះ។ លើក​លែង​តែ​មាន​ការ​កត់​សម្គាល់​ផ្សេងទៀត​ក្នុង​គោលការណ៍​ឯកជន​ភាព​មួយ​នេះ ​”Hello គ្រូពេទ្យ ​LLC”  ​ជា​អ្នក​ទទួល​ខុស​ត្រូវ​ចំពោះ​ការ​គ្រប់គ្រង​ទិន្នន័យ ក្នុង​ប្រតិបត្តិការ​ព័ត៌មាន​ឯកជន​អ្នក​ប្រើប្រាស់​ដូច​បាន​ចែង​ក្នុង​គោលការណ៍​ឯកជន​ភាព​នេះ។

ការ​ប្រមូល​ព័ត៌មាន​ពី​អ្នក​ប្រើប្រាស់

សេវាកម្ម​មួយ​ចំនួន​របស់​យើង រក្សា​ព័ត៌មាន​ឯកជន​របស់​អ្នក​ដូចជា HelloCare, Together ​រង្វាស់​សុខភាព​និង​ការ​វាយតម្លៃ​ផ្សេងៗ។ ក្នុង​ករណី​អ្នក​ទាញ​យក​កម្មវិធី​ណាមួយ​ពី​”Hello គ្រូពេទ្យ ​LLC”  ពួក​យើង​ក៏​រក្សា​ព័ត៌មាន​ឯកជន​របស់​អ្នក​ដូច​គ្នា​ដែរ យោង​តាម​គោលការណ៍​ឯកជន​ភាព​នេះ។ ទោះបី​ជា​អ្នក​មិន​បាន​ចុះ​ឈ្មោះ​លើ ឬ​ផ្ដល់​ព័ត៌មាន​ឯកជន​ឲ្យ “Hello គ្រូពេទ្យ” ​យើង​ប្រមូល​ទិន្នន័យ​ទាំង​នោះ​ពី​ការ​ប្រើប្រាស់​របស់​អ្នក​លើ​គេហទំព័រ “Hello គ្រូពេទ្យ” និង “កម្មវិធី​លើ​ទូរស័ព្ទ​ដៃ” ព្រម​ទាំង​សេវាកម្ម​ផ្សេងៗ​ទាំង​អស់​ដែល​យើង​បម្រើ​ជូន។ ពួក​យើង​ក៏​ប្រហែល​ជា​អាច​ស្នើសុំ​ព័ត៌មាន​មួយ​ចំនួន​ពី​អ្នក​ប្រើប្រាស់​របស់​យើង​នៅ​ប្រភព​ខាង​ក្រៅ​ដែរ។ 

នៅ​ពេល​ដែល​អ្នក​ប្រើប្រាស់​សេវាកម្ម​ណាមួយ​របស់​យើង ពួក​យើង​នឹង​ប្រមូល​ព័ត៌មាន​ដូច​ខាងក្រោម៖

ការ​ចុះ​ឈ្មោះ

ទន្ទឹម​នឹង​សេវាកម្ម​នានា​របស់​យើង​លោក​អ្នក​កំពុង​តែ​ប្រើប្រាស់​ដោយ​មិន​បាន​ចុះ​ឈ្មោះ សេវាកម្ម​ជាក់លាក់​មួយ​ចំនួន​នឹង​តម្រូវ ឬ​ទាមទារ​ឲ្យ​អ្នក​ចុះ​ឈ្មោះ​ជាមួយ “Hello គ្រូពេទ្យ” ទើប​អាច​ប្រើប្រាស់​មុខងារ​ពេញ​លេញ​បាន។ បើ​អ្នក​ជ្រើសរើស​ចុះ​ឈ្មោះ ឬ​បំពេញ​ព័ត៌មាន​ដែល​មាន​ស្នើ​សុំ​បន្ថែម​ពី​ព័ត៌មាន​ក្នុង​គណនី​ដែល​មាន​ស្រាប់​លើ “Hello គ្រូពេទ្យ” ឬ​ដើម្បី​អាច​ប្រើប្រាស់​សេវាកម្ម​ជាក់លាក់​ណាមួយ​បាន លោក​អ្នក​អាច​នឹង​ត្រូវ​បាន​ស្នើសុំ​ព័ត៌មាន​ជាក់លាក់​មួយ​ចំនួន​ដូច​ជា ឈ្មោះ ​អាសយដ្ឋាន ​លេខ​ទូរស័ព្ទ ភេទ អ៊ីមែល ថ្ងៃ​ខែ​ឆ្នាំ​កំណើត ព្រម​ទាំង​ឈ្មោះ ឬ​លេខ​សម្ងាត់ ដើម្បី​ចូល​គណនី “Hello គ្រូពេទ្យ” របស់​អ្នក​បាន។ ជា​ការ​ទទួល​ខុសត្រូវ លោក​អ្នក​ត្រូវ​ប្រាកដ​ប្រជា​ថា ព័ត៌មាន​ឯកជន​ដែល​លោក​អ្នក​បាន​បញ្ចូល និង​បញ្ជូន​មក “Hello គ្រូពេទ្យ” ​សុទ្ធ​តែ​ជា​ព័ត៌មាន​ត្រឹមត្រូវ។ 

សេវាកម្ម​អន្តរកម្ម

សេវាកម្ម​មួយ​ចំនួន​ដែល​ដាក់​បម្រើ​ជូន​លើ “Hello គ្រូពេទ្យ” ដូច​ជា​រង្វាស់​សុខភាព​ “ពិនិត្យ​រោគសញ្ញា” ​ជា​អន្តរកម្ម ហើយ​អាច​ស្នើ​ឲ្យ​អ្នក​បំពេញ​និង​បញ្ជូន​ព័ត៌មាន​ពាក់ព័ន្ធ​បញ្ហា​សុខភាព​របស់​អ្នក ជាមួយ​ព័ត៌មាន​ផ្សេង​ទៀត​ដូចជា ​អាយុ និង​ភេទ​ជាដើម។ អ្នក​ក៏​អាច​តម្រូវ​ឲ្យ​ចុះ​ឈ្មោះ​លើ “Hello គ្រូពេទ្យ” ដើម្បី​អាច​ប្រើប្រាស់ ​រង្វាស់​សុខភាព​ “ពិនិត្យ​រោគសញ្ញា”  ហើយ​បើ​សិន​ជា​អ្នក​សម្រេច​ចិត្ត​ចុះ​ឈ្មោះ ពួក​យើង​រក្សា​ទុក ​រាល់​ព័ត៌មាន​របស់​អ្នក​ទាំង​ចាស់ និង​ទាំង​ថ្មី។ 

ព្រឹត្តិបត្រ​អ៊ីមែល

ការ​ចុះ​ឈ្មោះ​ខុសៗ​គ្នា ពេល​ខុសៗ​គ្នា​ពេល​ដែល​អ្នក​ប្រើប្រាស់​សេវាកម្ម​នានា​លើ​ “Hello គ្រូពេទ្យ” ពួក​យើង​នឹង​ផ្ដល់​ជូន​ជម្រើស​ក្នុង​ការ​ផ្ដល់​ព័ត៌មាន​ផ្ទាល់​ខ្លួន​របស់​អ្នក​ដើម្បី​ទទួល​បាន ព្រឹត្តិបត្រ​ព័ត៌មាន/ការ​បញ្ចុះ​តម្លៃ​ផ្សេងៗ ដូចជា​ព្រឹត្តិបត្រ​ពាក់ព័ន្ធ​បញ្ហា​សុខភាព​ជាក់លាក់​ណាមួយ តាមរយៈ​អ៊ីមែល​”Hello គ្រូពេទ្យ” ហើយ​និង/ឬ​ក៏​ពី​ភាគី​ទីបី​ផ្ទាល់។ ពេល​ខ្លះ​”Hello គ្រូពេទ្យ” នឹង​ផ្ដល់​សំណើ​ជា​ជម្រើស​ដល់​អ្នក​ប្រើប្រាស់​អាច​ចុះ​ឈ្មោះ​លើ​គេហទំព័រ​ភាគី​ទីបី​ផ្ទាល់​ដើម្បី​ចុះ​ឈ្មោះ​ទទួល​ព្រឹត្តិបត្រ​របស់​”Hello គ្រូពេទ្យ” តាម​រយៈ​បណ្ដា​គេហទំព័រ​ទាំង​នោះ។ ក្នុង​ករណី​អ្នក​សម្រេច​ចិត្ត​ចុះ​ឈ្មោះ​ទទួល​ព្រឹត្តិបត្រ​របស់​យើង​តាម​រយៈ​បណ្ដា​គេហទំព័រ​ភាគី​ទីបី ​ប្រតិបត្តិករ​គេហទំព័រ​នឹង​ផ្ដល់​ព័ត៌មាន​របស់​អ្នក​បន្ត​មក​”Hello គ្រូពេទ្យ” ក្នុង​ការ​ស្នើ​សុំ​ចុះ​ឈ្មោះ ហើយ​មានន័យ​ថា ​”Hello គ្រូពេទ្យ” អាច​ប្រើប្រាស់​ព័ត៌មាន​ទាំង​នោះ​ដូច​បាន​ចែ​ក្នុង​គោលការណ៍​ឯកជន​ភាព​នេះ​ដូច អ្នក​ចុះ​ឈ្មោះ ឬ​បញ្ជូន​ព័ត៌មាន​ទាំង​នោះ​ផ្ទាល់​មក​កាន់​”Hello គ្រូពេទ្យ” អ៊ីចឹង។ នៅ​ក្នុង​ផ្ទាំង​ប្រអប់​សារ​”Hello គ្រូពេទ្យ” ​បើ​អ្នក “បើក” ទទួល​ការ​ជូន​ដំណឹង​តាម​រយៈ​អ៊ីមែល​សម្រាប់​ការ​បង្ហោះ​ដែល​ទើប​បង្កើត ឬ​ចូលរួម អ្នក​នឹង​ទទួល​បាន​អ៊ីមែល​នៅ​ពេល​ដែល​មាន​សកម្មភាព​លើ​ការ​បង្ហោះ​ទាំង​នោះ។ បើ​ពេល​ក្រោយ ឬ​ពេល​ណាមួយ​អ្នក​មាន​ចំណង​ឈប់​ចង់​បាន​ការ​ជូនដំណឹង​តាមរយៈ​អ៊ីមែល អ្នក​អាច​ “បិទ” ​ឈប់​ទទួល ដោយ​ចូល​ទៅ​កាន់​ Email Alerts Section នៅ​ក្នុង​Your Profile Settings។ 

ការ​ស្រាវជ្រាវ​ទីផ្សារ

មាន​ពេល​ខ្លះ​ “Hello គ្រូពេទ្យ” ​អាច​ធ្វើ​ការ​ស្ទង់មតិ​អនឡាញ ឬ​ការ​ស្រាវជ្រាវ​អនឡាញ សម្រាប់​ខ្លួន​ឯង ឬ​ឲ្យ​ភាគី​ទី​បី តាមរយៈ​ការ​អញ្ជើញ​ឲ្យ​ចូលរួម​តាម​អ៊ីមែល ផ្ទាំង​ស្ទង់មតិ​លោត​ចេញ​មក ហើយ​និង​ក្រុម​មនុស្ស​គោលដៅ​អនឡាញ។ ដើម្បី​ចូលរួម​ក្នុង​ការ​ស្ទាបស្ទង់​មតិ​នានា​បាន ពួក​យើង​តម្រូវ​ឲ្យ​លោក​អ្នក​ផ្ដល់​ទីតាំង​ដែល​លោក​អ្នក​ស្នាក់​នៅ ​អាយុ ហើយ​ប្រសិន​បើ​ការ​ស្ទាបស្ទង់​មតិ​នេះ​មាន​ជា​រង្វាន់ គោល​បំណង​នៃ​ព័ត៌មាន​របស់​អ្នក​ទាំង​នេះ​គឺ​ដើម្បី​យក​មក​រៀបចំ​ការងារ​រដ្ឋបាល​ផ្នែក​ចែកចាយ​រង្វាន់។ ព័ត៌មាន​នានា​ដែល​លោក​អ្នក​ផ្ដល់​ក្នុង​ការ​ស្រង់​មតិ ប្រហែល​ជា​​អាច​យក​ទៅ​ប្រើប្រាស់​ដោយ​”Hello គ្រូពេទ្យ” ​ក្នុង​ការ​ស្រាវជ្រាវ​និង​គោលបំណង​វាស់​ស្ទង់​ជាក់​លាក់​ដូច​បាន​ចែង​ខាងក្រោម ដូច​រួម​បញ្ចូល​ទាំង​វាស់​ស្ទង់​ទៅ​លើ​ឥទ្ធិពល​ជា​វិជ្ជមាន​របស់​មាតិកា​ដែល​បាន​ចេញ​ផ្សាយ ការ​ផ្សាយ​ពាណិជ្ជកម្ម ឬ​កម្មវិធី​ផ្សេងៗ។ ព័ត៌មាន​ឯកជន​ដែល​លោក​អ្នក​បាន​ផ្ដល់​ជូន​មក​”Hello គ្រូពេទ្យ” ​បើ​ជាប់​ពាក់ព័ន្ធ​ទៅ​នឹង​ការ​ចូលរួម​ដើម្បី​បាន​រង្វាន់ គឺ​ត្រូវ​យក​មក​ប្រើប្រាស់​ក្នុង​គោលបំណង​តែ​មួយ​គត់​ជុំវិញ​ការងារ​រដ្ឋបាល​នៃ​ការ​ទទួល​រង្វាន់ ហើយ​ក៏​អាច​ជា​ច្បាប់​តម្រូវ​ផង​ដែរ។ ពួក​យើង​មិន​អាច​ដឹង​បាន​ទេ​ថា ការ​អញ្ជើញ​ឲ្យ​ចូល​រួម​របស់​យើង​អាច​មាន​អ្នក​អាយុ​ក្រោម ១៣ឆ្នាំ ​នៅ​ក្នុង​ការ​ស្រាវជ្រាវ​ស្ទង់​មតិ​ទីផ្សារ។  ការ​ស្រាវជ្រាវ​ស្ទង់​មតិ​ទីផ្សារ​រៀបចំ​ធ្វើ​ដោយ​ “Hello គ្រូពេទ្យ” នឹង​មាន​តំណ​ភ្ជាប់​មក​កាន់​គោលការណ៍​ឯកជន​ភាព​នេះ។ 

ការ​ពិនិត្យ​មើល​អ្នក​ប្រើប្រាស់ ផ្ទាំង​សារ “Hello គ្រូពេទ្យ” និង​វេទិកា​សាធារណៈ​ផ្សេង​ទៀត

“Hello គ្រូពេទ្យ”​ ​នឹង​ដៅ​ចំណុច​ពិសេស​លើ​ផ្ទាំង​ប្រអប់​សារ ព្រម​ទាំង​វេទិកា​សាធារណៈ​ផ្សេង​ទៀត ទី​ដែល​អ្នក​ប្រើប្រាស់​អាច​បង្ហោះ​ការ​វាយតម្លៃ ​ចែក​រំលែក​ព័ត៌មាន​ជួយ​ឆ្លើយ​តប​អ្នក​ប្រើប្រាស់​ដទៃ​ទៀត​ ឬ​បង្ហោះ​សំណួរ ឲ្យ​គ្រូពេទ្យ​ឯកទេស​ជួយ​ស្រាយ​ចម្ងល់។ ពួក​យើង​ក៏​ផ្ដល់​ជូន​ការ​ត្រួតពិនិត្យ​កិច្ច​ពិភាក្សា ឬ​ប្រឹក្សា​អនឡាញ ដោយ​អ្នក​ឯកទេស​ផ្នែក​សុខាភិបាល​ជា​ច្រើន។ ការ​វាយ​តម្លៃ​លើ​ចំណុច​ពិសេស​របស់​យើង​គឺ​នៅ​ក្នុង​ “ប្រព័ន្ធ​កក់​ទុក ឬ​Booking System” ឯ​ផ្ទាំង​ប្រអប់​សារ​គឺ​បើក​ចំហ​ជា​សាធារណៈ​ឲ្យ​គ្រប់គ្នា​ឃើញ។ 

ព័ត៌មាន​ទាំង​អស់​ដែល​អ្នក​បាន​ផ្ដល់ ឬ​ចែក​រំលែក (រាប់​បញ្ចូល​ទាំង​ព័ត៌មាន​ផ្ទាល់​ខ្លួន) ទាំង​ក្នុង​ការ​វាយ​តម្លៃ ក្នុង​ប្រអប់​សារ​សាធារណៈ ឬ​វេទិកា​ផ្សេងៗ​ទៀត​ជា​ការ​បង្ហាញ​ដោយ​ចំហ​ជា​សាធារណៈ មិន​មែន​បែប​ឯកជន​ឡើយ។ អ្នក​គួរ​តែ​គិត​ឲ្យ​មាន​ល្អិតល្អន់​មុន​បង្ហោះ​រាល់​ព័ត៌មាន​ផ្ទាល់​ខ្លួន​នៅ​ក្នុង​វេទិកា​ពិភាក្សា​សាធារណៈ​ណាមួយ។ អ្វី​ដែល​អ្នក​បាន​បង្ហោះ​ អ្នក​ដទៃ​អាច​ឃើញ អាច​បង្ហាញ ឬ​ប្រមូល​ដោយ​ភាគី​ទី​បី ក្នុង​មធ្យោបាយ​មួយ​ចំនួន​ដែល​យើង​មិន​អាច​ទាយ​ដឹង​ទុក​មុន ឬ​គ្រប់គ្រង​បាន បូក​បញ្ចូល​ទាំង​ការ​ទាក់ទង​ទៅ​អ្នក​ក្នុង​គោល​បំណង​មិន​ល្អ​ណា​មួយ។ ដូច​គ្នា​ទៅ​នឹង​វេទិកា​ពិភាក្សា​សាធារណៈ​ផ្សេង​ទៀត​ដែរ រាល់​ព័ត៌មាន​ដែល​អ្នក​បង្ហោះ​អាច​បង្ហាញ​លើ​ការ​ស្វែងរក​ (Search Engines) ពី​សំណាក់​ភាគី​ទី​បី។ ក្នុង​ករណី​អ្នក​បង្ហោះ​ព័ត៌មាន​ផ្ទាល់ខ្លួន​ណាមួយ​ដោយ​អចេតនា​នៅ​ក្នុង​ផ្ទាំង​ប្រអប់​សារ​របស់​យើង ហើយ​មាន​បំណង​ចង់​លុប​ចេញ​វិញ លោក​អ្នក​អាច​ផ្ញើ​អ៊ីមែល​មក​ពួក​យើង​ដើម្បី​ស្នើសុំ តាមរយៈ​តំណ​ភ្ជាប់​ “ទំនាក់ទំនង​មក​កាន់​ពួក​យើង” ​ដែល​មាន​គ្រប់​ទំព័រ​(ផ្នែក​ក្រោម​បំផុត) លើ​គេហទំព័រ​ “Hello គ្រូពេទ្យ”។ ដោយ​ឡែក​ករណី​មួយ​ចំនួន​ទៀត ពួក​យើង​មិន​អាច​លុប​ព័ត៌មាន​ផ្ទាល់​ខ្លួន​របស់​លោក​អ្នក​បាន​ទេ។ 

អ៊ីម៉ែល​ដែល​ផ្ញើ​មក​“Hello គ្រូពេទ្យ”

គោលការណ៍​ឯកជន​ភាព​នេះ​មិន​រាប់​បញ្ចូល​ព័ត៌មាន មាតិកា ព័ត៌មាន​អាជីវកម្ម គំនិត ការ​ច្នៃ​ប្រឌិត ឬ​របកគំហើញ​ថ្មី​ដែល​អ្នក​ផ្ញើ​មក​កាន់​ “Hello គ្រូពេទ្យ” តាមរយៈ​អ៊ីមែល​ទេ។ ប្រសិន​បើ​អ្នក​មាន​បំណង​ចង់​រក្សា​ទុក​មាតិកា ​គំនិត​ច្នៃ​ប្រឌិត ឬ​គំនិត​អាជីវកម្ម ឬ​ភាព​ជា​ម្ចាស់​ដូច​អ្វី​ដែល​បាន​រៀបរាប់ សូម​កុំ​ផ្ញើ​ព័ត៌មាន​ទាំង​នោះ​មក​អ៊ីមែល “Hello គ្រូពេទ្យ”។ 

ព័ត៌មាន​ពី​សេវាកម្ម​និង​ឧបករណ៍

នៅ​ពេល​ដែល​អ្នក​បើក​ចូល ឬ​ប្រើប្រាស់​សេវាកម្ម​ណា​មួយ  “Hello គ្រូពេទ្យ”​នឹង​ប្រមូល​និង​រក្សា​ទុក​ទិន្នន័យ​ផ្ទាល់​ខ្លួន​អ្នក​ដោយ​ស្វ័យប្រវត្តិ​ក្នុង​ម៉ាស៊ីន​រក្សា​ទុក​ទិន្នន័យ​មេ​របស់​ពួក​យើង​ពី​ការ​ប្រើប្រាស់​ឧបករណ៍​រុករក (Browser) ឬ​ទូរស័ព្ទ​ដៃ​ជា​ដើម​ដូចជា IP address  ឬ​ការ​កំណត់​ប្រភេទ​ឬ​ឈ្មោះ​ឧបករណ៍ ​ព័ត៌មាន​ពី​ឧបករណ៍​រុករក (Browser) (បូករួម​ទាំង​អាសយដ្ឋាន​URL ដែល​អ្នក​ចុច​ចូល) ការ​ចូល​ចិត្ត ការ​កំណត់ Cookies ព័ត៌មាន​ពី​មាតិកា​ដែល​អ្នក​បាន​បើក​មើល ឬ​បញ្ចេញ​សកម្ម​ភាព​ណាមួយ​ទៅ​លើ​មាតិកា​ទាំង​អស់​នោះ (ឧទាហរណ៍ – ស្វែងរក​អ្វី​មួយ​ដោយ​សំណួរ ចុច​ទៅ​លើ​ផ្ទាំង​ពាណិជ្ជកម្ម​ដែល​បង្ហាញ ​ការ​ចុច ម៉ោង​ពេល​និង​ថ្ងៃ​ខែ​ជា​ដើម។ ”Hello គ្រូពេទ្យ” ​ក៏​អាច​កត់ត្រា​ពី​ព័ត៌មាន​ម៉ាស៊ីន​ទូរស័ព្ទ​របស់​អ្នក​ផង​ដែរ នៅ​ពេល​ដែល​អ្នក​បាន​ទាញ​យក និង​ ​ដំឡើង កម្មវិធី​ទូរស័ព្ទ​ដៃ​របស់​យើង​រួម​បញ្ចូល​ទាំង​ប្រភេទ​និង​ឈ្មោះ​ឧបករណ៍ ​ប្រព័ន្ធ​ដំណើរការ ​លេខ​សម្គាល់(ID)​ សម្រាប់​ផ្សាយ​ពាណិជ្ជកម្ម​(តែ​អ្នក​ប្រើប្រាស់​អាច​កំណត់​លេខ​សម្គាល់​ក្នុង​ទូរស័ព្ទ​ដៃ​បាន) ជំនាន់​របស់​កម្មវិធី​ដែល​លោក​អ្នក​បាន​ដំឡើង ហើយ​និង​ការប្រើប្រាស់​ព័ត៌មាន​នានា។ នៅ​ពេល​ដែល​លោក​អ្នក​កំណត់​ឲ្យ​ដំណើរការ​រួចរាល់​ហើយ ពួក​យើង​នឹង​ប្រមូល​ព័ត៌មាន​ពី​ទីតាំង​ជាក់លាក់​ដែល​ទូរស័ព្ទ​ដៃ​របស់​អ្នក​បាន​ផ្ដល់ តែ​ការ​បង្ហាញ​ទីតាំង​នេះ លោក​អ្នក​ក៏​អាច​កំណត់​បិទ​បាន​ដែរ​ក្នុង​ទូរស័ព្ទ​ដៃ​របស់​លោក​អ្នក។ 

Cookies និង​បច្ចេកវិទ្យា​តាមដាន​ដទៃ​ទៀត

ពួក​យើង​និង​បណ្ដា​ដៃគូ​របស់​ពួក​យើង​សុទ្ធ​តែ​ប្រើប្រាស់ cookies ដើម្បី​ប្រមូល​ព័ត៌មាន​ផ្ទាល់​ខ្លួន​របស់​លោក​អ្នក​ក្នុង​ការ​ប្រើប្រាស់​សេវាកម្ម​នានា។ “Cookies” ជា​ទម្រង់​ឯកសារ​រក្សា​ទិន្នន័យ​តូច​មួយ​ដែល​ពួក​យើង​បាន​ដាក់​បញ្ចូល​ទៅ​ឧបករណ៍​រុករក (Browser)​របស់​អ្នក នៅ​ពេល​ដែល​លោក​អ្នក​បាន​ចូល​មក​កាន់​គេហទំព័រ “Hello គ្រូពេទ្យ” ដែល​មុខងារ​នេះ​មាន​សមត្ថភាព​អាច​ស្គាល់​ឧបករណ៍​រុករក (Browser)​របស់​អ្នក និង​ប្រមូល​ហើយ​រក្សា​ទុក​ព័ត៌មាន​រាល់​ការ​ប្រើប្រាស់​សេវាកម្ម​នានា​របស់​អ្នក​នៅ​លើ​គេហទំព័រ​របស់​យើង ដូច​ដែល​បាន​រៀបរាប់​ខាង​លើ។ ក្រៅ​ពី​ cookies ​យើង​និង​បណ្ដា​ដៃ​គូ​របស់​ពួក​យើង​ក៏​បាន​ប្រើប្រាស់​បច្ចេកវិទ្យា​តាមដាន​ព័ត៌មាន​ដទៃ​ទៀត ក្នុង​ការ​កត់ត្រា​លើ​មុខងារ​សេវាកម្ម​នានា​របស់​យើង​ដែល​លោក​អ្នក​បាន​ប្រើប្រាស់ រួម​មាន​មុខងារ​កំណត់​ស្គាល់​ទូរស័ព្ទ​ដៃ​ហៅ​ថា mobile identifiers និង​ web beacons ដែល​ជា​ឯកសារ​ក្រាហ្វិក​ដ៏​តូច​មួយ (ពេល​ខ្លះ​យើង​ហៅ​ថា “clear GIFs” ឬ​ក៏ “web pixels”) ដែល​ដាក់​បញ្ចូល​ទៅ​ក្នុង​ទំព័រ​វេបសាយ (web page) ឬ​អ៊ីមែល​ដែល​ជា​ធម្មតា​វា​មាន​មុខងារ​សម្រាប់​តាមដាន​រាល់​សកម្មភាព និង​ផ្ញើ​រាល់​ព័ត៌មាន​ដែល​ពាក់ព័ន្ធ​ទៅ​កាន់​ម៉ាស៊ីន​មេ (ជា​ម៉ាស៊ីន​របស់​ម្ចាស់​គេហទំព័រ របស់​ម្ចាស់​បណ្ដាញ​ផ្សាយ​ពាណិជ្ជកម្ម ឬ​ភាគី​ទី​បី​ដទៃ​ទៀត)។ រាល់​ព័ត៌មាន​នានា​ដែល​ប្រមូល​បាន​តាមរយៈ​មធ្យោបាយ​ដូច​បាន​រៀបរាប់​ខាង​លើ​ប្រហែល​ជា​អាច​ភ្ជាប់​ជាមួយ​ព័ត៌មាន​ផ្សេង​ទៀត​ដែល​បណ្ដា​ដៃ​គូ​របស់​ពួក​យើង​អាច​ចូល​ទៅ​យក​បាន​ដូចជា ឈ្មោះ ​អ៊ីមែល ​អាសយដ្ឋាន​បច្ចុប្បន្ន​ជា​ដើម ដូច្នេះ​យើង​អាច​ផ្ញើ​ឯកសារ​មួយ​ចំនួន​ទៅ​លោក​អ្នក​មិន​ថា​តាមរយៈ​សារ​អេឡិចត្រូនិក ឬ​ទៅ​កាន់​អាសយដ្ឋាន​អ៊ីមែល​ផ្ទាល់​តែ​ម្ដង ដែល​លោក​អ្នក​អាច​ចាប់​អារម្មណ៍។ 

បណ្ដា​ដៃ​គូ​ផ្សព្វផ្សាយ​ពាណិជ្ជកម្ម​របស់​ពួក​យើង ក៏​ប្រហែល​ជា​អាច​ប្រើ cookies និង​បណ្ដា​បច្ចេកវិទ្យា​តាមដាន​និង​ប្រមូល​ព័ត៌មាន​ពី​អ្នក​ប្រើប្រាស់ លើ​គេហទំព័រ​​”Hello គ្រូពេទ្យ” បូករួម​មាតិកា ឬ​អត្ថបទ​ដែល​លោក​អ្នក​បាន​បើក​មើល។ រាល់​ភាគី​ទី​បី​ទាំង​នោះ​អាច​ប្រើប្រាស់​ព័ត៌មាន​ទាំង​នេះ ដើម្បី​ជួយ​ជំរុញ​ការ​ផ្សព្វផ្សាយ​ពាណិជ្ជកម្ម​របស់​ពួក​គេ​លើ​គេហទំព័រ​​”Hello គ្រូពេទ្យ” ឬ​ក៏​គេហទំព័រ​ភាគី​ទី​បី​ផ្ទាល់​តែ​ម្ដង ធ្វើ​យ៉ាង​ណា​​ឲ្យ​​ទទួល​លទ្ធផល​កាន់​តែ​ល្អ និង​ចំ​គោលដៅ​ ដោយ​ផ្អែក​លើ​សកម្មភាព​របស់​អ្នក​នៅ​លើ​ឧបករណ៍​រុករក(Browsers) ទាំង​នោះ។ ​​”Hello គ្រូពេទ្យ” ក៏​អាច​ផ្សព្វផ្សាយ​លើ​បណ្ដាញ​គេហទំព័រ​របស់​ ​​”Hello គ្រូពេទ្យ” និង​បណ្ដា​គេហទំព័រ​របស់​ដៃគូ ភាគី​ទី​បី​ដោយ​ផ្អែក​លើ​ព័ត៌មាន​បន្ថែម​ដើម្បី​ពង្រីក​វិសាលភាព ដោយ​ទទួល​ស្គាល់​ដោយ​​​”Hello គ្រូពេទ្យ” និង​ដៃគូ​ភាគី​ទី​បី​របស់​ខ្លួន។ ២ភាគ៣ នៃ​បណ្ដា​ដៃ​គូ​ភាគី​ទីបី​ដែល ​​”Hello គ្រូពេទ្យ” ​សហការ​ជាមួយ​គឺ Google និង​ Facebook។ ដើម្បី​ប្រើប្រាស់​ព័ត៌មាន​ដែល​ប្រមូល​បាន​ពី​ Google និង​  Facebook ​ទៅ​តាម​សេវាកម្ម​នានា​ដែល ​​”Hello គ្រូពេទ្យ” ​ចង់​បាន Google ខ្លួន​ឯង​ក៏​ប្រហែល​ជា​ប្រើប្រាស់​ព័ត៌មាន​ឯកជន​ទាំង​នោះ​ដូច​ដែល​បាន​បញ្ជាក់​ក្នុង​គោលការណ៍​ឯកជន​ភាព​របស់​គេ​ដែរ។ ដើម្បី​ដឹង​ពី​របៀប​ដែល​ Google អាច​ប្រើប្រាស់​ព័ត៌មាន​ដែល​ប្រមូល​បាន​ឲ្យ​យើង​លើ​​​”Hello គ្រូពេទ្យ” សូម​ចូល​ទៅ​កាន់ https://www.google.com/policies/privacy/partners។ ចំពោះ Facebook ទន្ទឹម​នឹង​ការ​មិន​បាន​ផ្ដល់​ព័ត៌មាន​ឯកជន​ឲ្យ​ ​​”Hello គ្រូពេទ្យ” ​Facebook អាច​ប្រើប្រាស់​ព័ត៌មាន​ឯកជន​របស់​អ្នក​ប្រើប្រាស់​ ពី​ការ​ចុះឈ្មោះ ឬ​ភ្ជាប់​ទៅ​កាន់​សេវាកម្ម​នានា​លើ ​​”Hello គ្រូពេទ្យ” (សំដៅ​លើ​រាល់​ព័ត៌មាន​នានា​អំពី​អ្នក​ដែល​ Facebook មាន) ដូច​ដែល​បាន​បកស្រាយ​ក្នុង​ “គោលការណ៍​ឯកជន​ភាព” នៅ https://www.facebook.com/about/privacy ។ 

ពួក​យើង​ក៏​បាន​សហការ​ជាមួយ​បណ្ដាញ​ក្រុមហ៊ុន​ផ្សព្វផ្សាយ​ភាគី​ទី​បី​មួយ​ចំនួន​ដែរ ក្នុង​ការ​ដាក់​ពាណិជ្ជកម្ម​លើ​បណ្ដាញ​គេហទំព័រ ​​”Hello គ្រូពេទ្យ” ​និង​លើ​គេហទំព័រ​របស់​ភាគី​ទី​បី​ទាំង​នោះ។ ដៃគូ​បណ្ដាញ​ផ្គត់ផ្គង់​សេវា​ផ្សាយ​ពាណិជ្ជកម្ម​របស់​ពួក​យើង​ប្រើប្រាស់​បច្ចេកវិទ្យា​មួយ​ដើម្បី​ប្រមូល​ទិន្នន័យ​ពី​រាល់​សកម្មភាព​របស់​លោក​អ្នក​លើ​គេហទំព័រ​ ​​”Hello គ្រូពេទ្យ” ព្រម​ទាំង​កម្មវិធី​ទូរស័ព្ទ​ដៃ​តាមរយៈ​មុខងារ​គោល cookies ធ្វើ​យ៉ាង​ណា​កំណត់​ការ​ផ្សាយ​ពាណិជ្ជកម្ម​លើ​គេហទំព័រ​ ​​”Hello គ្រូពេទ្យ” របស់​យើង និង​បណ្ដា​គេហទំព័រ​ភាគី​ទី​បី ទៅ​តាម​ចំណង់​ចំណូល​ចិត្ត និង​សកម្មភាព​រុករក​របស់​អ្នក​ប្រើប្រាស់។

ពេល​ដែល​លោកអ្នក​ទាញ​យក និង​ដំឡើង​កម្មវិធី​ណាមួយ​ចូល​ទៅ​ក្នុង​ទូរស័ព្ទ​ដៃ​របស់​លោក​អ្នក យើង​បាន​កំណត់​ចំនួន​ដោយ​ចៃដន្យ​ចំពោះ​ការ​ដំឡើង​កម្មវិធី​នោះ។ លេខ​នេះ​មិន​អាច​ប្រើប្រាស់​ដើម្បី​កំណត់​ពី​ព័ត៌មាន​ផ្ទាល់​ខ្លួន​របស់​អ្នក​បាន​ទេ ហើយ​ដូច​គ្នា​យើង​ក៏​មិន​អាច​កំណត់​ពី​អត្តសញ្ញាណ​ផ្ទាល់​ខ្លួន​របស់​អ្នក​បាន​ដូច​គ្នា លុះ​ត្រា​ណា​តែ​លោក​អ្នក​ជ្រើសរើស​ជម្រើស​ចុះ​ឈ្មោះ​ជា​អ្នក​ប្រើប្រាស់​កម្មវិធី​ណា​មួយ​របស់​ពួក​យើង។ លេខ​ចៃដន្យ​នេះ នឹង​ប្រើប្រាស់​ក្នុង​លក្ខណៈ​ស្រដៀង​គ្នា​ទៅ​នឹង​ការ​ប្រើ cookies ដែរ ដូច​ដែល​បាន​ចែង​ក្នុង​គោលការណ៍​ឯកជន​ភាព​នេះ និង​ក្នុង​គោលការណ៍​cookies​របស់​យើង។ ខុស​ពី​ cookies លេខ​ចៃដន្យ​ដែល​បាន​កំណត់​ពី​ការ​ដំឡើង​កម្មវិធី​ទូរស័ព្ទ​ដៃ តែ​មិន​មែន​លើ​ឧបករណ៍​រុករក(browser) ទេ ព្រោះ​ថា​កម្មវិធី​ទូរស័ព្ទ​មិន​ដំណើរការ​លើ​ឧបករណ៍​រុករក(browser) ឡើយ។ ប៉ុន្តែ​លេខ​សម្គាល់​ក្នុង​ការ​ដំឡើង​កម្មវិធី​របស់​យើង​ចូល​ទៅ​ក្នុង​ទូរស័ព្ទ​ដៃ​នេះ​មិន​អាច​លុប​ចេញ តាមរយៈ​ការ​កំណត់​ក្នុង​ទូរស័ព្ទ​ដៃ​បាន​ឡើយ។ ក្នុង​ករណី​ដែល​លោក​អ្នក​មិន​មាន​បំណង​ឲ្យ​ពួក​យើង​ប្រើប្រាស់​លេខ​សម្គាល់​នេះ ក្នុង​គោលបំណង​ណាមួយ​តាមរយៈ​ cookies សូម​កុំ​ប្រើប្រាស់​កម្មវិធី​ទាំង​នោះ។ ការប្រើប្រាស់​ cookies និង​បណ្ដា​បច្ចេកវិទ្យា​មួយ​ចំនួន​ក្នុង​ការ​កំណត់​និង​តាមដាន​រាល់​សកម្មភាព​អ្នក​ប្រើប្រាស់​តាមរយៈ​ទូរស័ព្ទ​ដៃ និង​កម្មវិធី​សម្រាប់​ដំឡើង​ក្នុង​ទូរស័ព្ទ​ដៃ​របស់​ ​​”Hello គ្រូពេទ្យ”  គឺ​ស្រដៀង​ ឬ​ប្រហាក់ប្រហែល​ទៅ​នឹង​ការ​ប្រើប្រាស់​លើ​កុំព្យូទ័រ​ដែរ។ ជម្រើស​ដែល​លោក​អ្នក​បដិសេធ​មិន​ប្រើ cookies មិន​ប្រើ​គោលការណ៍​ បណ្ដាញ​ផ្សព្វផ្សាយ(Network Advertising Initiative) ​ព្រម​ទាំង​យន្តការ​មិន​ចូលរួម​សុទ្ធ​តែ​បាន​ចែង​និង​បកស្រាយ​ពន្យល់​នៅ​ក្នុង​ផ្នែក​ខាងក្រោម “សិទ្ធិ​និង​ជម្រើស​របស់​អ្នក” នៅ​ក្នុង​កម្មវិធី​ទូរស័ព្ទ​ដៃ​ដែល​លោក​អ្នក​បាន​ដំឡើង និង​ការ​បើក​ប្រើ​គេហទំព័រ​របស់​យើង​តាម​រយៈ​ទូរស័ព្ទ​ដៃ​របស់​លោក​អ្នក។ 

របៀប​ប្រមូល​និង​ប្រើ​ព័ត៌មាន​អ្នក​ប្រើប្រាស់

ព័ត៌មាន​ដែល​ប្រមូល​បាន​ពី​សកម្មភាព​នានា​ក្នុង​ការ​ប្រើប្រាស់​សេវាកម្ម​ណាមួយ​របស់​យើង​អាច​ត្រូវ​បាន​យក​ទៅ​ប្រើប្រាស់​ក្នុង​គោលបំណង​ដូច​ខាងក្រោម​គឺ៖ 

 • ដើម្បី​ផ្ដល់ កែ​លម្អ និង​បង្កើត​សេវាកម្ម​ថ្មីៗ​បន្ថែម
 • ដើម្បី​ឆ្លើយ​តប​ទៅ​រាល់​ចម្ងល់​របស់​អ្នក​ប្រើប្រាស់​ទាំង​អស់ ក៏​ដូច​ជា​ដើម្បី​ផ្ញើ​រាល់​ទំនាក់ទំនង​ការងារ​រដ្ឋបាល​នានា​ពី​សេវាកម្ម និង​ពី​គេហទំព័រ “Hello គ្រូពេទ្យ” ជូន
 • ដើម្បី​រក្សា​ទុក​រាល់​មតិ​កែ​លម្អ​របស់​លោក​អ្នក​ពី​គេហទំព័រ “Hello គ្រូពេទ្យ” 
 • ដើម្បី​ផ្ញើ​សារ​អេឡិចត្រូនិក​សុវត្ថិភាព និង​ក្ដី​បារម្ភ​នានា​តាមរយៈ​អ៊ីមែល​ផ្ទាល់ខ្លួន​ពី​ចំណាប់​អារម្មណ៍​របស់​អ្នក​ដែល​យើង​ទទួល​បាន​ពី​ការ​ប្រើប្រាស់​សេវាកម្ម​ណាមួយ​របស់​យើង រួម​បញ្ចូល​ទាំង​ព័ត៌មាន សេចក្ដី​ប្រកាស ការ​ក្រើន​រំលឹក​នានា ឬ​ឱកាស​ពិសេស​ណាមួយ​ពី​ “Hello គ្រូពេទ្យ” ជូន
 • ដើម្បី​វិភាគ​ទៅ​លើ​ទំនោរ​ និង​អត្តចរិត​អ្នក​ប្រើប្រាស់ ព្រម​ទាំង​សកម្មភាព​នានា​ដូចជា ផ្នែក​ណា​មួយ​នៃ គេហទំព័រ “Hello គ្រូពេទ្យ” ​ត្រូវ​បាន​ចូល​ទស្សនា​ញឹកញាប់​ក្នុង​កម្រិត​ណា​មួយ ថា​តើ​សេវាកម្ម​ផ្នែក​ណា​ខ្លះ​ត្រូវ​បាន​ប្រើប្រាស់​យ៉ាង​ម៉េច ថា​តើ​ចំនួន​អ៊ីមែល​ប៉ុន្មាន​ដែល​អ្នក​ប្រើប្រាស់​បាន​​ទទួល​និង​បើក​មើល​ជា​ដើម
 • ដើម្បី​ផ្ដល់​ព័ត៌មាន​ឬ​មាតិកា បូក​រួម​ទាំង​ការ​ផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម​នានា​ទាំង​លើ​គេហទំព័រ “Hello គ្រូពេទ្យ” និង​កម្មវិធី​គេហទំព័រ “Hello គ្រូពេទ្យ” ​ក្នុង​ទូរស័ព្ទ​ដៃ​ឲ្យ​ចំ​គោលដៅ​សម្រាប់​អ្នក​ ឬ​អ្នក​ប្រើប្រាស់​ផ្សេង​ទៀត​ដែល​មាន​ចំណាប់​អារម្មណ៍ ឬ​ស្ថិត​ក្នុង​ក្រុម​អាយុ​ប្រហាក់ប្រហែល​គ្នា
 • ដើម្បី​ផ្ដល់​សេវាកម្ម​ព័ត៌មាន​ផ្ទាល់​ខ្លួន​អ្នក​ប្រើប្រាស់ (Lead Generation)
 • ដើម្បី​តាមដាន​ ស៊ើបអង្កេត ​និង​ការពារ​រាល់​ការ​លួច​បន្លំ និង​ការ​គំរាមកំហែង​ដល់​សេវាកម្ម​ផ្សេង​ទៀត ឬ​អ្នក​ប្រើប្រាស់​របស់​ពូក​យើង
 • ដើម្បី​កំណត់​បញ្ហា​ឲ្យ​ជាក់លាក់​ចំពោះ​សេវាកម្ម​ណាមួយ
 • ដើម្បី​កិច្ចការ​ស្រាវជ្រាវ​និង​វាស់វែង​លើ​សកម្មភាព​ណាមួយ បូក​រួម​ទាំង​ការ​បកស្រាយ​ដូច​ខាងក្រោម និង​
 • ដើម្បី​រៀបចំ​និង​ចាត់ចែង​គណនី​របស់​លោក​អ្នក។ 

ក្រៅ​ពី​ចំណុច​រៀបរាប់​ខាង​លើ គេហទំព័រ “Hello គ្រូពេទ្យ” ​អាច​ប្រើប្រាស់​ព័ត៌មាន​ផ្ទាល់​ខ្លួន​របស់​អ្នក​ប្រើប្រាស់​ក្នុង​គោលបំណង​ជាក់លាក់​ណាមួយ​ផ្សេងទៀត​ដែល​បាន​បង្ហាញ​ ឬ​សុំ​ការ​បញ្ជាក់​ និង​ការ​អនុញ្ញាត​រាល់​ពេល​ដែល​យើង​ប្រមូល​ព័ត៌មាន​ពី​លោក​អ្នក។ 

គេហទំព័រ “Hello គ្រូពេទ្យ” ​អាច​បញ្ចូល​ព័ត៌មាន​ផ្ទាល់​ខ្លួន​របស់​អ្នក ជាមួយ​ព័ត៌មាន​ផ្សេង​ទៀត​ដែល​យើង​ប្រមូល​បាន​ពី​ការ​ប្រើប្រាស់​សេវាកម្ម​ផ្សេងៗ និង​ក៏​រាប់​បញ្ចូល​ពី​ការ​ផ្ដល់​ព័ត៌មាន​របស់​លោក​អ្នក​ពី​ប្រភព​ក្រៅ​ពី​គេហទំព័រ “Hello គ្រូពេទ្យ” ​ក្នុង​គោលបំណង​ដូច​បាន​ចែង​ក្នុង​ “គោលការណ៍​ឯកជន​ភាព” របស់​យើង។ ឧទាហរណ៍​ថា ព័ត៌មាន​ដែល​ពួក​យើង​ទទួល​បាន​ពី​អ្នក​ប្រើប្រាស់​ទាំង​អស់​ប្រហែល​ជា​អាច​បញ្ចូល​គេហទំព័រ “Hello គ្រូពេទ្យ” ជាមួយ​ព័ត៌មាន​ផ្សេងៗ​លើ​គេហទំព័រ “Hello គ្រូពេទ្យ” តាមរយៈ​ភាគី​ទី​បី​សម្រាប់​ការ​ស្រាវជ្រាវ​និង​វាស់​ស្ទង់​ផ្សេងៗ រួម​បញ្ចូល​ទាំង​ការ​វាស់​ស្ទង់​ទៅ​លើ​ឥទ្ធិពល​មាតិកា ការ​ផ្សាយ​ពាណិជ្ជកម្ម​ ឬ​ក៏​កម្មវិធី​ផ្សេងៗ។ ព័ត៌មាន​ដែល​យើង​ទទួល​បាន​ពី​ប្រភព​ផ្សេងៗ​គ្នា​អាច​មាន អាយុ ភេទ ប្រជាសាស្ត្រ ទីតាំង​ភូមិសាស្ត្រ ​ចំណូលចិត្ត​បុគ្គល ការ​ទិញ​ផលិតផល​ឬ​ព័ត៌មាន​ផ្សេងៗ​ទៀត។ ពួក​យើង​អាច​រាយការណ៍​ទៅ​ក្រុមហ៊ុន​ផ្សព្វផ្សាយ និង​ដៃគូ​អាជីវកម្ម​ទាំង​អស់​របស់​យើង ចំពោះ​ព័ត៌មាន​ទាំង​ឡាយ​ណា​ដែល​មិន​អាច​កំណត់​ថា​ជា​របស់​អ្នក​ប្រើប្រាស់​រូប​ណា​លើ​គេហទំព័រ “Hello គ្រូពេទ្យ”។ 

ការ​ចែកចាយ​ព័ត៌មាន​អ្នក​ប្រើប្រាស់

ក្រុមហ៊ុន​សម្ព័ន្ធ​និង​បុត្រ​សម្ព័ន្ធ​សាជីវកម្ម​ “Hello គ្រូពេទ្យ”

ពួក​យើង​អាច​ចែកចាយ​ព័ត៌មាន​របស់​អ្នក​ប្រើប្រាស់​ទាំង​អស់​ទៅ បណ្ដា​ក្រុមហ៊ុន​សម្ព័ន្ធ​និង​បុត្រ​សម្ព័ន្ធ​ដោយ​រាប់​ទាំង​បណ្ដា​ក្រុមហ៊ុន​ទាំង​ឡាយ​ណា​ដែល​ត្រូវ​បាន​ទិញ ឬ​ប្រចាប់​បញ្ចូល​ជាមួយ​ “Hello គ្រូពេទ្យ” និង​ក្រុមហ៊ុន​ដៃគូ​ទាំង​អស់​របស់​យើង។ ក្នុង​ករណី​កិច្ច​សហប្រតិបត្តិការ​ណាមួយ​ប្រែប្រួល​ក្នុង​ការ​គ្រប់គ្រង​លទ្ធផល​ទាំង​នេះ ឧទាហរណ៍​ថា “លក់​ទៅ​ឲ្យ” ​ឬ​ “ច្របាច់​បញ្ចូល​ជាមួយ” អង្គភាព​មួយ​ផ្សេង​ទៀត ឬ​ក្នុង​ករណី​លក់​ទ្រព្យសម្បត្តិ ឬ​ក្ស័យធន​ “Hello គ្រូពេទ្យ” សូម​រក្សាសិទ្ធិ​ក្នុង​ការ​ក្នុង​ការ​ផ្ទេរ​បន្ត​រាល់​ព័ត៌មាន​ផ្ទាល់​ខ្លួន​របស់​អ្នក​ប្រើប្រាស់​ឲ្យ​ទៅ​ភាគី​ថ្មី​ជា​អ្នក​គ្រប់គ្រង ឬ​ភាគី​ដែល​ទិញ​ទ្រព្យ​សម្បត្តិ​របស់​យើង។ ក្នុង​ករណី​មាន​ការ​ផ្លាស់​ប្ដូរ​បែប​នេះ ព័ត៌មាន​ផ្ទាល់​ខ្លួន​របស់​អ្នក​នឹង​បន្ត​ទទួល​បាន​ការ​ថែទាំ និង​ការពារ​ដូច​បាន​ចែង​ក្នុង​ “គោលការណ៍​ឯកជន​ភាព” នេះ លើក​លែង​តែ មាន​កិច្ច​ពិភាក្សា​កែប្រែ​ចំណុច​ណាមួយ​នៃ “គោលការណ៍​ឯកជន​ភាព” ដូច​ខាងក្រោម លើ​ចំណុច “ការផ្លាស់ប្ដូរ​គោលការណ៍​ឯកជន​ភាព”។

ក្រុមហ៊ុន​និង​អ្នក​ម៉ៅការ​ដែល​ធ្វើ​ការ​ជាមួយ​“Hello គ្រូពេទ្យ”

“Hello គ្រូពេទ្យ” បាន​សហការ​ជាមួយ​បណ្ដា​ក្រុមហ៊ុន​និង​អ្នក​ម៉ៅការ​ភាគី​ទី​បី រាប់​បញ្ចូល​ទាំង​អ្នក​ផ្គត់ផ្គង់​សេវាកម្ម​បច្ចេកវិទ្យា សេវាកម្ម​វិភាគ​ទិន្នន័យ កិច្ចការ​ស្រាវជ្រាវ ការ​គ្រប់គ្រង​អ៊ីមែល អ្នក​ចែកចាយ កិច្ចការ​រដ្ឋបាល​លើ​ការ​ប្រកួតប្រជែង​និង​ផ្ដល់​រង្វាន់ ការ​ផ្សព្វផ្សាយ​និង​ធ្វើ​ទីផ្សារ ព្រម​ទាំង ឬ​ក៏​ផ្នែក​មាតិកា ដើម្បី​ជួយ​យើង​ក្នុង​ការ​ផ្ដល់​សេវាកម្ម​ និង​កិច្ចការ​ប្រតិបត្តិការ​ផ្សេងៗ​របស់​គេហទំព័រ “Hello គ្រូពេទ្យ” និង​កម្មវិធី​លើ​ទូរស័ព្ទ​ដៃ​ទាំង​អស់។ ចំពោះ​អ្នក​ម៉ៅការ​របស់ “Hello គ្រូពេទ្យ” ​ពេល​ខ្លះ​មិន​អាច​ចូល​មើល​ព័ត៌មាន​ផ្ទាល់​ខ្លួន​របស់​ អ្នក​បាន​ទេ។ ពួក​យើង​បាន​ចែង​ក្នុង​កិច្ចសន្យា​ជាមួយ​ក្រុម​អ្នក​ម៉ៅ​ការ​របស់​យើង​ថា មិន​អាច​ប្រើប្រាស់ ឬ​បង្ហាញ​ព័ត៌មាន​ផ្ទាល់ខ្លួន​របស់​អ្នក​ប្រើប្រាស់​របស់​យើង​បាន​ជា​ដាច់ខាត​មិន​ថា​ក្នុង​វត្ថុបំណង​ណា​ក៏ដោយ ក្រៅ​ពី​ផ្ដល់​សេវាកម្ម​ជាក់លាក់ ឬ​កំណត់ លើ​”Hello គ្រូពេទ្យ” ។ 

ភាគី​ទី​បី – ក្រុម​ហ៊ុន​ផ្សព្វផ្សាយ​និង​គេហទំព័រ

ពួក​យើង​អាច​ចែកចាយ​ព័ត៌មាន​ផ្ទាល់​ខ្លួន​របស់​អ្នក​ប្រើប្រាស់​ដូចជា cookies ID ឬ IP address ឲ្យ​ទៅ​ក្រុមហ៊ុន​ផ្គត់ផ្គង់​សេវាកម្ម​ផ្សព្វផ្សាយ​ដែល​ត្រូវ​ការ​ព័ត៌មាន​ទាំង​នេះ ក្នុង​នាម​”Hello គ្រូពេទ្យ” ដើម្បី​ជួយ​”Hello គ្រូពេទ្យ” សម្រេច​ការ​ដាក់​ផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម​នៅ​លើ​បណ្ដា​គេហទំព័រ​”Hello គ្រូពេទ្យ” បូករួម​ទាំង​បណ្ដា​គេហទំព័រ​ភាគី​ទី​បី​ទាំង​អស់។ 

មាតិកា សេវាកម្ម និង​ការ​ផ្សព្វផ្សាយ​ជាក់លាក់​ដែល​បាន​ផ្ដល់​ឲ្យ​អ្នកប្រើប្រាស់​តាមរយៈ​គេហទំព័រ​”Hello គ្រូពេទ្យ” សុទ្ធ​តែ​ដាក់​នៅ​លើ ឬ​មាន​តំណ​ភ្ជាប់​ទៅ​បណ្ដា​គេហទំព័រ​ដែល​បង្ហោះ​និង​ប្រតិបត្តិ​ដោយ​ក្រុមហ៊ុន​ណាមួយ​ផ្សេង​ទៀត​ជាជាង​ “Hello គ្រូពេទ្យ” ​តែ​មួយ (“គេហទំព័រ​ភាគី​ទី​បី”)។ “Hello គ្រូពេទ្យ” នឹង​មិន​ចែកចាយ​ព័ត៌មាន​ផ្ទាល់​ខ្លួន​របស់​អ្នក​ទៅ​កាន់​គេហទំព័រ​ភាគី​ទី​បី​ណា​ទាំង​អស់​ប្រសិន​បើក​មិន​មាន​ការ​អនុញ្ញាត​ពី​អ្នក ប៉ុន្តែ​អ្នក​គួរ​កត់សម្គាល់​ថា​ព័ត៌មាន​ផ្ទាល់​ខ្លួន​មួយ​ចំនួន​របស់​អ្នក​ត្រូវ​បាន​បង្ហាញ​លើ​បណ្ដា​គេហទំព័រ​ភាគី​ទី​បី នៅ​ពេល​ដែល​អ្នក​ចូល​ទៅ​បណ្ដា​គេហទំព័រ​ភាគី​ទី​បី មិន​ជាប់​ព័ន្ធ​នឹង​គោលការណ៍​ឯកជន​ភាព​មួយ​នេះ​ទេ។ “Hello គ្រូពេទ្យ” ​មិន​បាន​យល់ព្រម ឬ​ទទួល​ខុសត្រូវ​ចំពោះ​ការប្រើប្រាស់ ឬ​អនុវត្ត​គោលការណ៍​ឯកជន​ភាព របស់​បណ្ដា​គេហទំព័រ​ភាគី​ទី​បី​ឡើយ។ ដើម្បី​យល់​កាន់​តែ​ច្បាស់ អ្នក​គួរ​តែ​ពិនិត្យ​ដោយ​យក​ចិត្ត​ទុកដាក់​ គោលការណ៍​ឯកជន​ភាព​របស់​ពួក​គេ ដែល​បាន​បង្ហោះ ជុំវិញ​លក្ខខណ្ឌ​និង​វត្ថុបំណង​នៃ ការ​ប្រមូល​និង​ប្រើប្រាស់​ព័ត៌មាន​ឯកជន​របស់​អ្នក។ “Hello គ្រូពេទ្យ” ​សូម​បញ្ជាក់​ថា នៅ​ពេល​ដែល​អ្នក​បាន​ចាកចេញ​ពី​គេហទំព័រ​”Hello គ្រូពេទ្យ” ហើយ​បន្ត​ចូល​ទៅ​ដល់​គេហទំព័រ​ភាគី​ទី​បី​ណាមួយ ឬ​តម្រូវ​ឲ្យ​អ្នក​ចុច​លើ​តំណ​ភ្ជាប់​ណាមួយ “Hello គ្រូពេទ្យ” នឹង​បញ្ជាក់​ថា​អ្នក​កំពុង​ចាកចេញ​ពី​”Hello គ្រូពេទ្យ” ចូល​កាន់​គេហទំព័រ​មួយ​ផ្សេង​ទៀត​ហើយ។ មួយ​វិញ​ទៀត​ប្រសិន​បើ​អ្នក​បាន​ឃើញ​ឃ្លា​បញ្ជាក់​មួយ​ចំនួន​ដូច​ជា “នាំ​មក​ជូន​ដោយ” ឬ​ “សហការ​ដោយ” នៅ​ពី​មុខ​ឈ្មោះ​ក្រុមហ៊ុន​ណាមួយ​ក្រៅ​ពី​”Hello គ្រូពេទ្យ”  មានន័យ​ថា​អ្នក​កំពុង​ស្ថិត​នៅ​លើ​គេហទំព័រ​ដែល​បង្ហោះ​ដោយ​ក្រុមហ៊ុន​មួយ​ផ្សេង​ទៀត មិន​មែន​”Hello គ្រូពេទ្យ” ទេ។ នៅ​ពេល​ដែល​អ្នក​ប្រើប្រាស់​សេវាកម្ម​សហ​យីហោ (សេវាកម្ម​ដៃគូ​ដែល​សហការ​ជាមួយ​”Hello គ្រូពេទ្យ”) ឬ​ការ​ចុះ​ឈ្មោះ ឬ​ការ​ផ្ដល់​ព័ត៌មាន​ផ្សេងៗ​នៅ​លើ​បណ្ដាញ​សហ​យីហោ ដែល​អាច​ធ្វើ​ទៅ​បាន ពួក​យើង​អាច​នឹង​បញ្ជូន​ព័ត៌មាន​ដែល​ប្រមូល​បាន​ត្រឡប់​ទៅ​ដៃ​គូ​សហការ​របស់​យើង​វិញ មាន​ដូច​ជា ភាគី​ទី​បី​ផ្គត់ផ្គង់​សេវាកម្ម ដែល​បាន​បញ្ចូល​សេវាកម្ម​របស់​ពួក​គេ​ទៅ​ក្នុង ព្រម​ទាំង​ឬ​ក៏​បង្ហាញ​លើ​សេវាកម្ម​នានា។ 

យើង​ក៏​អាច​បញ្ចូល​មុខងារ​បណ្ដាញ សង្គម ​លើ​គេហទំព័រ​”Hello គ្រូពេទ្យ” ដែល​អាច​ឲ្យ​អ្នក​ប្រើប្រាស់​ភ្ជាប់​ទំនាក់ទំនង​ជាមួយ​សេវាកម្ម​បណ្ដាញ​សង្គម​ទាំង​នោះ ដូចជា​ការ​ចែករំលែក​អត្ថបទ​ណាមួយ​ជាដើម។ មុខងារ​បណ្ដាញ​សង្គម​ទាំង​នោះ អាច​ប្រមូល​ព័ត៌មាន​រុករក​របស់​អ្នកប្រើប្រាស់​មួយ​ចំនួន​ដែល​ទទួល​និង​គ្រប់គ្រង​ដោយ​ភាគី​ទី​បី អ្នក​ដែល​ផ្ដល់​សេវាកម្ម​ឬ​មុខងារ​បណ្ដាញ​សង្គម​ទាំង​នោះ។ អ្នកប្រើប្រាស់​ក៏​ប្រហែល​ជា​អាច​គ្រប់គ្រង​ការ​កំណត់​មុខងារ​ឯកជន​របស់​ខ្លួន​ដោយ​ផ្ទាល់​បាន​ពី​បណ្ដាញ​សង្គម​ទាំង​អស់​ដោយ​ខ្លួនឯង​បាន។ 

ការ​គោរព​ច្បាប់ បទ​បញ្ជា និង​សំណើ​អនុវត្ត​នីតិវិធី

ដើម្បី​សហការ​ជាមួយ​រាជរដ្ឋាភិបាល និង​មន្ត្រី​អនុវត្ត​ច្បាប់ ព្រម​ទាំង​បណ្ដា​ភាគី​ឯកជន​ដទៃ​ទៀត​ក្នុង​ការ​បង្គាប់​បញ្ជា​និង​អនុវត្ត​នីតិវិធី ពួក​យើង​អាច​នឹង​បញ្ចេញ​ព័ត៌មាន​ឯកជន​អ្នក​ប្រើប្រាស់​ទៅ​ឲ្យ​ភាគី​ទី​បី​ក្នុង​គោលបំណង៖ (១) ដើម្បី​អនុវត្ត​នីតិវិធី​ដែល​តម្រូវ​ដូចជា ច្បាប់ ​បទ​បញ្ជា ដីកា​ស៊ើបអង្កេត ​ដីកា​កោះហៅ ឬ​សេចក្ដី​សម្រេច​ផ្សេង​ទៀត។ (២) ក្នុង​ករណី​ចាំបាច់​មួយ​ចំនួន​ដូចជា ការពារ​សិទ្ធិ សុវត្ថិភាព​ស្វ័យភាព ឬ​ភាគី​ណាមួយ ស៊ើបអង្កេត​ករណី​លួច​បន្លំ​ណាមួយ ឬ​ជា​ការ​ឆ្លើយ​តប​ទៅ​នឹង​សំណើ​ពី​រាជរដ្ឋាភិបាល។ (៣) ក្នុង​ករណី​ចាំបាច់​មួយ​ចំនួន​ទៀត​ដូចជា ការ​គំរាមកំហែង​ផ្នែក​រាងកាយ​បុគ្គល​ណា​ម្នាក់ ការពារ​ទ្រព្យសម្បត្តិ ការពារ ឬ​អះអាង​សិទ្ធិ​ស្របច្បាប់។ ក្រៅ​ពី​នេះ យើង​ក៏​អាច​បញ្ចេញ​ព័ត៌មាន​ផ្ទាល់​ខ្លួន​ដែល​មាន​ក្នុង​ករណី​មួយ​ចំនួន​ទៀត​ដូច​ចែង​ខាងក្រោម។ 

របៀប​រក្សា​ព័ត៌មាន និង​កម្រិត​សុវត្ថិភាព

ពួក​យើង​នឹង​ឈរ​លើ​ហេតុផល​វាស់​ស្ទង់​កម្រិត​សុវត្ថិភាព​ដើម្បី​ការពារ​សុវត្ថិភាព​ព័ត៌មាន​ឯកជន​របស់​លោក​អ្នក។ ផ្ទុយ​ពី​នេះ ​កិច្ច​ខិតខំ​ប្រឹងប្រែង​របស់​”Hello គ្រូពេទ្យ” ក្នុង​ការ​ការពារ​ព័ត៌មាន​ផ្ទាល់​ខ្លួន​របស់​អ្នក​ប្រើប្រាស់​ខ្លួន តែងតែ​មាន​ហានិភ័យ​មួយ​ចំនួន​ដែល​ជន​ខិលខូច​ទី​បី ដែល​អាច ឬ​ព្យាយាម​រក​គ្រប់​វិធី​ក្នុង​ការ​លួច​ទិន្នន័យ​ពី​ប្រព័ន្ធ​សុវត្ថិភាព​របស់​ពួក​យើង​តាម​ប្រព័ន្ធ​អ៊ីនធឺណិត។ ព័ត៌មាន​ផ្ទាល់​ខ្លួន​របស់​អ្នក​ប្រើប្រាស់​ទាំង​អស់​មាន​សារសំខាន់​ណាស់​សម្រាប់​”Hello គ្រូពេទ្យ” ។ នៅ​ពេល​ដែល​លោក​អ្នក​បញ្ចូល​ព័ត៌មាន​ផ្ទាល់ខ្លួន (បូករួម​ទាំង​ព័ត៌មាន​ពី​សុខភាព​អ្នក​ផ្ទាល់​ទៅ​ក្នុង​សេវាកម្ម​ផ្សេងៗ) ពួក​យើង​នឹង​បម្លែង​ និង​បញ្ជូន​ទិន្នន័យ​ទាំង​នោះ​ទៅ​ជា​លេខ​កូដ(encrypt) ឬ​ក៏​ប្រើ​ប្រាស់​ការ​ភ្ជាប់​បច្ចេកវិទ្យា SSL (Secure Socket Layer)។ ពួក​យើង​នឹង​រក្សា​ទុក​ទិន្នន័យ​របស់​អ្នក​យូរ​តាម​ដែល​អាច​ធ្វើ​ទៅ​បាន ប្រសិន​បើ​គណនី​របស់​អ្នក​នៅ​តែ​ប្រើប្រាស់​សកម្ម(active) ឬ​ប្រសិន​បើ​យើង​នៅ​តែ​គិត​ថា​មាន​ប្រយោជន៍​ក្នុង​ការ​ផ្ដល់​សេវាកម្ម​នានា​ជូន។ លោក​អ្នក​អាច​លុប​ព័ត៌មាន​ផ្ទាល់​ខ្លួន​បាន ឬ​បញ្ជាក់​ការ​ស្នើ​សុំ​លុប​មក​ពួក​យើង ប៉ុន្តែ​អ្នក​គួរ​តោង​យល់​ថា បញ្ហា​បច្ចេកទេស​គឺ​យើង​មិន​អាច​លុប​គ្រប់​ព័ត៌មាន​ទាំង​អស់​ដែល​បាន​ថត ឬ​រក្សា​ទុក គ្រប់​កន្លែង ឬ​គ្រប់​សេវាកម្ម​ដែល​លោក​អ្នក​ធ្លាប់​បាន​ផ្ដល់​មក​ឲ្យ “Hello គ្រូពេទ្យ” ពី​ម៉ាស៊ីន​មេ​របស់​យើង​បាន​ទាំង​ស្រុង​ទេ។ សូម​ស្វែងយល់​បន្ថែម​ក្នុង​ចំណុច “សិទ្ធិ​និង​ជម្រើស​អ្នក​ប្រើប្រាស់” ដូច​ខាង​ក្រោម ពី​របៀប​ដែល​អ្នក​អាច​ធ្វើ​បច្ចុប្បន្ន​ភាព ឬ​លុប​ព័ត៌មាន​ផ្ទាល់​ខ្លួន​របស់​អ្នក​បាន។ ដូច​បញ្ជាក់​ពួក​យើង​នឹង​បន្ត​រក្សា​ទុក​ទិន្នន័យ​ផ្ទាល់​ខ្លួន​របស់​អ្នក​ក្នុង​ករណី​ចាំបាច់​ដើម្បី​អនុវត្ត​កាតព្វកិច្ច​ស្របច្បាប់ ដោះស្រាយ​ទំនាស់ និង​ជំរុញ​កិច្ចព្រមព្រៀង​នានា​របស់​ពួក​យើង។ 

សិទ្ធិ​និង​ជម្រើស​អ្នក​ប្រើប្រាស់

ធ្វើ​បច្ចុប្បន្ន​ភាព/លុប​ព័ត៌មាន​ផ្ទាល់​ខ្លួន​របស់​អ្នក

ប្រសិន​បើ​លោក​អ្នក​មិន​ចង់​ឲ្យ​រាល់​ព័ត៌មាន​ផ្ទាល់​ខ្លួន​របស់​លោក​អ្នក​ប្រើប្រាស់​ដោយ​”Hello គ្រូពេទ្យ” ដូច​បាន​ចែង​ក្នុង​ “គោលការណ៍​ឯកជន​ភាព” នេះ​ទេ លោក​អ្នក​មិន​គួរ​ប្រើប្រាស់​គេហទំព័រ​កម្មវិធី​ទូរស័ព្ទ​ដៃ និង​សេវាកម្ម​នានា​របស់ “Hello គ្រូពេទ្យ”​ទេ។ លោក​អ្នក​អាច​កែតម្រូវ ធ្វើ​បច្ចុប្បន្ន​ភាព ឬ​ត្រួតពិនិត្យ​ព័ត៌មាន​ផ្ទាល់ខ្លួន​របស់​អ្នក​ដែល​លោក​អ្នក​ធ្លាប់​បាន​បញ្ជូន​កាល​ពី​មុន ដោយ​គ្រាន់​តែ​ចូល​ទៅ​កាន់ សេវាកម្ម​ជាក់លាក់​ណា​ដែល​លោក​អ្នក​ធ្លាប់​បាន​ប្រើប្រាស់ ចុច​ចូល ហើយ​ផ្លាស់​ប្ដូរ​ព័ត៌មាន​តាម​ដែល​អ្នក​ចង់​កែតម្រូវ​ជា​ការ​ស្រេច។ លោក​អ្នក​ក៏​អាច​កែតម្រូវ​ព័ត៌មាន​ដែល​លោក​អ្នក​ធ្លាប់​បាន​ផ្ដល់ តាមរយៈ​ទាក់ទង​មក​ពួក​យើង​ឥឡូវ​នេះ ដោយ​មធ្យោបាយ​ទំនាក់ទំនង​ណាមួយ​ ឬ​តំណ​ភ្ជាប់ “​ទំនាក់​មក​កាន់” ស្ថិត​នៅ​ផ្នែក​ខាង​ក្រោម​គ្រប់​ទំព័រ​របស់​”Hello គ្រូពេទ្យ” ។ 

ករណី​ដែល​លោក​អ្នក​បាន​ចុះ​ឈ្មោះ​រួចរាល់ ហើយ​មាន​បំណង​ចង់​លុប​ព័ត៌មាន​នានា​ដែល​បាន​ចុះ​ឈ្មោះ​វិញ សូម​មេត្តា​ទាក់ទង​មក​កាន់​ក្រុមការងារ​ពួក​យើង​ដូច​បាន​ដាក់​ក្នុង​ផ្នែក “ទំនាក់ទំនង​ “Hello គ្រូពេទ្យ” អំពី​ព័ត៌មាន​ផ្ទាល់​ខ្លួន ឬ​ឯកជន” ឬ​តាមរយៈ​តំណ​ភ្ជាប់ “​ទំនាក់​មក​កាន់” ស្ថិត​នៅ​ផ្នែក​ខាង​ក្រោម​គ្រប់​ទំព័រ​របស់​”Hello គ្រូពេទ្យ” ។ យោង​ទៅ​តាម​សំណូម​ពរ​របស់​លោក​អ្នក ក្រុម​ការងារ​យើង​នឹង​លុប​ព័ត៌មាន​ដែល​លោក​អ្នក​បាន​ចុះ​ឈ្មោះ​ពី​ទិន្នន័យ​ និង​កន្លែង​ផ្សេង​ទៀត​ដែល​មាន​ព័ត៌មាន​​របស់​អ្នក​ប្រើ​ចេញ​វិញ នៅ​សាមសិប (៣០)ថ្ងៃ ក្រោយ​ការ​ស្នើសុំ។ លោក​អ្នក​គួរ​តោង​យល់​ថា បញ្ហា​បច្ចេកទេស​គឺ​យើង​មិន​អាច​លុប​គ្រប់​ព័ត៌មាន​ទាំង​អស់​ដែល​បាន​ថត ឬ​រក្សា​ទុក គ្រប់​កន្លែង ឬ​គ្រប់​សេវាកម្ម​ដែល​លោក​អ្នក​ធ្លាប់​បាន​ផ្ដល់​មក​ឲ្យ “Hello គ្រូពេទ្យ” ពី​ម៉ាស៊ីន​មេ​របស់​យើង​បាន​ទាំង​ស្រុង​ទេ។ 

ពេល​ដែល​លោក​អ្នក​ចុះ​ឈ្មោះ​ទទួល​រាល់​មធ្យោបាយ​ទំនាក់ទំនង​តាមរយៈ​អ៊ីមែល​របស់​យើង គ្រប់​សេវាកម្ម​ទាំង​អស់ ដោយ​រាប់​បញ្ចូល​ទាំង​ព្រឹត្តិបត្រ​អ៊ីមែល មិន​ថា​ពេល​ណា​ទេ លោក​អ្នក​អាច​កំណត់​មុខងារ​បន្ត​ទទួល​ព្រឹត្តិបត្រ​ច្រើន​ទៀត ឬ ចង់​បាន​ទំនាក់ទំនង​ណា​ផ្សេង​ទៀត​តាមរយៈ​អ៊ីមែល​ពី “Hello គ្រូពេទ្យ” ឬ​ពី​ម្ចាស់​ឧបត្ថម្ភ ឬ​ម្ចាស់​ផ្សព្វផ្សាយ​ពាណិជ្ជកម្ម​របស់​ពួក​យើង។ 

លោក​អ្នក​ក៏​អាច​កំណត់​មុខងារ ឈប់​ទទួល​ព្រឹត្តិបត្រ​តាមរយៈ​អ៊ីមែល​បាន​ដែរ ដោយ៖

 • ធ្វើ​តាម​ការ​ណែនាំ​ដែល​បាន​បញ្ជាក់​នៅ​ផ្នែក​ខាងក្រោម​បង្អស់​នៃ​រាល់​ព្រឹត្តិបត្រ​ដែល​បាន​ផ្ញើ​ជូន ដោយ​គ្រាន់​តែ​ចុច​លើ​តំណ​ភ្ជាប់​ឈប់​ទទួល (unsubscribe) ក្នុង​អ៊ីមែល។ 
 • ចូល​ទៅ​កាន់​គណនី​លើ​គេហទំព័រ​”Hello គ្រូពេទ្យ” ហើយ​ដក​សញ្ញា​ធីក ចេញ​ពី​ព្រឹត្តិបត្រ ដែល​លោក​អ្នក​ឈប់​ចង់​ទទួល​ពី “Hello គ្រូពេទ្យ” ស្ថិត​នៅ​ផ្នែក​ខាងក្រោម​ផ្នែក “ប្រវត្តិរូប​របស់​ខ្ញុំ” (My Profile)។ 

គ្រប់​អ៊ីមែល​ប្រូម៉ូសិន​ទាំង​អស់​ដែល​ “Hello គ្រូពេទ្យ” ផ្ញើ​ចេញ​ក្នុង​ឱកាស​ណាមួយ​ពី​”Hello គ្រូពេទ្យ” មិន​ថា​ការ​បញ្ចុះ​តម្លៃ ឬ​ព័ត៌មាន​ពី​សម្ភារៈ​នានា​ពី​”Hello គ្រូពេទ្យ” ក្នុង​នាម​ជា​ម្ចាស់​ឧបត្ថម្ភ ដែល​អនុញ្ញាត​ឲ្យ​អ្នក​ប្រើប្រាស់​អាច ឈប់​ទទួល (unsubscribe) អ៊ីមែល ពី​រាល់​អ៊ីមែល​ប្រភេទ​នេះ​នៅ​ថ្ងៃ​ខាង​មុខ​ពី​ “Hello គ្រូពេទ្យ” លើក​លែង​តែ​អ្នក​ប្រើប្រាស់ ចុះ​ឈ្មោះ​ទទួល​អ៊ីមែល (subscribe) ឡើង​វិញ។ 

Cookies

កម្មវិធី​ឧបករណ៍​រុករក (browser) ស្ទើរ​តែ​ទាំង​អស់ អាច​កំណត់ មិន​ប្រើប្រាស់​មុខងារ cookies ដោយ​មាន​សេចក្ដី​ណែនាំ​ក្នុង​ការ​កំណត់​នេះ ដែល​បាន​បញ្ជាក់​ក្នុង​ផ្នែក “ជំនួយ” ​ឬ “ការ​កំណត់” ឬ​ “ចំណូលចិត្ត” នៃ​របារ​កម្មវិធី​ឧបករណ៍​រុករក (browser’s toolbar)។ សម្រាប់​ការ​កំណត់​មុខងារ​ cookies សូម​ស្វែងយល់​បន្ថែម​ក្នុង​គោលការណ៍​ Cookies របស់​យើង។

ការ​កំណត់​លើ​ទូរស័ព្ទ​ដៃ

លោក​អ្នក​ក៏​អាច​កំណត់​ការ​ផ្សាយ​ពាណិជ្ជកម្ម​មួយ​ចំនួន​លើ​ទូរស័ព្ទ​ដៃ​របស់​លោក​អ្នក​បាន​ដែរ តាមរយៈ​ការ​បើក​មុខងារ “កំណត់​មុខងារ​តាមដាន​ពាណិជ្ជកម្ម” ឬ​ហៅ​ថា “Limit Ad Tracking” ក្នុង​ការ​កំណត់ ចំពោះ​ឧបករណ៍​ដំណើរការ​ដោយ​ប្រព័ន្ធ​ប្រតិបត្តិការ iOS ឬ​ “Opt out of Ads Personalization” សម្រាប់​ ឧបករណ៍​ដំណើរការ​ដោយ​ប្រព័ន្ធ​ប្រតិបត្តិការ Android។ មុខងារ​នេះ​នឹង​បិទ​មុខងារ​បង្ហាញ​ពាណិជ្ជកម្ម​លើ​ទូរស័ព្ទ​លោក​អ្នក ប៉ុន្តែ​អាច​ប្រើប្រាស់​មុខងារ​មួយ​ចំនួន​មិន​បាន​ពេញ​លេញ។ ក្នុង​ករណី​ដែល​លោក​អ្នក​មាន​ចម្ងល់ ឬ​សំណួរ​ចង់​សាកសួរ​បន្ថែម​ពី របៀប​បដិសេធ​ប្រើប្រាស់​ cookies លើ​ឧបករណ៍​ជាក់​លាក់​ណាមួយ សូម​ចូល​ពិនិត្យ​ជាមួយ​ក្រុមហ៊ុន​ផលិត​ឧបករណ៍។ 

កុមារ

ពួក​យើង​ប្ដេជ្ញា​ក្នុង​ការ​ការពារ​ឯកជន​ភាព​របស់​កុមារ។ គេហទំព័រ “Hello គ្រូពេទ្យ” មិន​បាន​បង្កើត​ឡើង​ក្នុង​គោលបំណង​ទាក់ទាញ​អ្នក​ប្រើប្រាស់​ជា​ក្មេង​មាន​អាយុ​ក្រោម ១៣ឆ្នាំ​ទេ។  “Hello គ្រូពេទ្យ” ដូច​គ្នា​ដែរ​នឹង​មិន​ប្រមូល​ព័ត៌មាន​ផ្ទាល់​ខ្លួន​បែប​ឯកជន​ពី​បុគ្គល​ដែល​យើង​ដឹង​ច្បាស់​ថា​មាន​អាយុ​ក្រោម ១៣ឆ្នាំ។ 

កំណត់ចំណាំ​ចំពោះ​អ្នក​ប្រើប្រាស់​ស្ថិត​នៅ​ក្រៅ​ប្រទេស​កម្ពុជា

ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ​បច្ចេកទេស​របស់​ពួក​យើង​មាន​មូលដ្ឋាន​ស្ថិត​នៅ​ប្រទេស​វៀតណាម។ ព័ត៌មាន​ផ្ទាល់​ខ្លួន​ដែល​លោក​អ្នក​បាន​ផ្ដល់​ឲ្យ​ពួក​យើង​គឺ​ត្រូវ​បាន​រក្សា​ទុក​ក្នុង​ម៉ាស៊ីន​មេ​ដែល​មាន​មូលដ្ឋាន​នៅ​ប្រទេស​សិង្ហបុរី។ ប្រសិន​បើ​អ្នក​មាន​មូលដ្ឋាន​ស្ថិត​នៅ​ក្នុង​យុត្តាធិការ​ផ្សេង​ពី​នេះ សូម​តោង​យល់​ថា ដើម្បី​ផ្ដល់​សេវាកម្ម​ដល់​អ្នក​អាច​ប្រើប្រាស់​បាន យើង​ចាំ​បាច់​ត្រូវ​តែ​បញ្ជូន​រាល់​ទិន្នន័យ​ឯកជន​របស់​អ្នក​ទៅ​ប្រទេស​សិង្ហបុរី ទី​ដែល​រក្សា​ទុក​រាល់​ទិន្នន័យ និង​ដំណើរការ​នានា​ស្រប​ទៅ​តាម​ក្នុង​ គោលការណ៍​ឯកជន​ភាព​នេះ។ យើង​ក៏​ប្រហែល​ជា​អាច​ផ្ទេរ ឬ​បញ្ជូន​ព័ត៌មាន​របស់​អ្នក​ទៅ​អ្នក​ផ្គត់ផ្គង់​សេវាកម្ម​ផ្សេង​ទៀត​ដែល​មាន​មូលដ្ឋាន​នៅ​ក្រៅ​ពី​ប្រទេស​សិង្ហបុរី។ តាមរយៈ​ការ​ប្រើប្រាស់​សេវាកម្ម​ទាំង​នេះ អ្នក​បាន​យល់ព្រម​ចំពោះ​លក្ខខណ្ឌ​ក្នុង​ការ​ប្រមូល រក្សា​ទុក និង​ដំណើរការ​ក្នុង​ប្រទេស​សិង្ហបុរី និង​ទីតាំង​ផ្សេងៗ​ទៀត​របស់​ក្រុមហ៊ុន Hello Health Group Pte. Ltd ស្ថិត​នៅ។ ជាក់​ស្ដែង​ទីតាំង​នីមួយៗ​របស់​ក្រុមហ៊ុន ​មាន​កម្រិត​ការពារ​ទិន្នន័យ​មិន​ដូច​គ្នា​ទេ ប៉ុន្តែ​អាច​ថា គ្រប់គ្រាន់​ក្នុង​ប្រទេស​ណាមួយ​ដែល​អ្នក​ស្ថិត​នៅ។ ក្នុង​កាលៈទេសៈ​ទាំង​នោះ យើង​អាច​មាន​ជំហាន​សម​ហេតុផល​មួយ​ចំនួន​ដើម្បី​ឲ្យ​ប្រាកដ​ក្នុង​ចិត្ត​ថា ព័ត៌មាន​ឯកជន​របស់​អ្នក​ប្រើប្រាស់​ទាំង​អស់​សុទ្ធ​តែ​ទទួល​បាន​ការ​ការពារ​ក្នុង​កម្រិត​ស្តង់ដារ​បំផុត យ៉ាង​ហោច​អាច​និយាយ​បាន​ថា​ការពារ​ដូច​ការពារ​ផ្ទះ​សម្បែង​របស់​អ្នក​ដូច្នេះ​ដែរ ឬ​ស្រប​តាម “ច្បាប់​ស្ដី​ពី​ការ​ការពារ​ទិន្នន័យ​បុគ្គល” របស់​សិង្ហបុរី ជា​មូលដ្ឋាន​គោល។ សូម​កត់​ចំណាំ​ថា ព័ត៌មាន​ផ្ទាល់​ខ្លួន​របស់​អ្នក អាច​ចូល​មើល​បាន​ពី​សំណាក់ រដ្ឋាភិបាល​ប្រទេស​កម្ពុជា ឬ​ភ្នាក់ងារ​រដ្ឋាភិបាល​ណាមួយ​ក្រោម​ដំណើរការ​អនុវត្ត​ច្បាប់​ណាមួយ​របស់​ប្រទេស​កម្ពុជា។ 

ទាក់ទង​មក​កាន់​ “Hello គ្រូពេទ្យ” ពី​ព័ត៌មាន​ផ្ទាល់ខ្លួន ឬ​ឯកជន​អ្នក

ករណីលោកអ្នក​មាន​សំណួរ ចម្ងល់ ឬសំណូមពរ​ណាមួយជុំវិញការអនុវត្តន៍​លើ “គោលការណ៍ឯកជនភាព” ជុំវិញ​ព័ត៌មាននិង​ទិន្នន័យ​ផ្ទាល់ខ្លួន​នានា​របស់អ្នកដែលបានចុះឈ្មោះ​លើ​សេវាកម្មណាមួយ​របស់យើង ​​សូម​ផ្ញើ​អ៊ីមែល​មក​ក្រុមហ៊ុន​មកកាន់

សម្រាប់​ព័ត៌មាន​ចាំបាច់​ផ្សេង​ទៀត ប្រហែល​ជា​អាច​ត្រូវ​ការ​បន្ថែម​ពី​លោក​អ្នក​ឲ្យ​ផ្ដល់​ជូន ដើម្បី​អាច​ឲ្យ​ពួក​យើង​ឆ្លើយតប​ទៅ​នឹង​បញ្ហា​របស់​លោក​អ្នក​ដែល​បាន​ប្ដឹងផ្ដល់​សមស្រប​បំផុត​ជូន។ 

ការផ្លាស់ប្ដូរ​គោលការណ៍​ឯកជន​ភាព

ក្រុមហ៊ុន​សូម​រក្សាសិទ្ធិ​ក្នុង​ការ​កែប្រែ ឬ​ផ្ទៀងផ្ទាត់ គោលការណ៍​ឯកជន​ភាព​នេះ និង​សេវាកម្ម​នានា​របស់​យើង​ទាំង​អស់​ក្នុង​ពេល​ណា​មួយ ហើយ​ការ​ផ្លាស់ប្ដូរ​ទាំង​អស់​នឹង​មាន​សុពលភាព​ក្រោយ​ពេល​បាន​បង្ហោះ លើក​លែង​តែ​មាន​ការ​ជូន​ដំណឹង​ផ្សេង​ទៀត។ ប្រសិន​បើ​យើង​ផ្លាស់ប្ដូរ​ចំណុច ឬ​មាត្រ​ណាមួយ ក្នុង​ គោលការណ៍​ឯកជន​ភាព​នេះ ក្រុមហ៊ុន​នឹង​ជូន​ដំណឹង​អ្នក​ប្រើប្រាស់​ទាំង​អស់​ផ្នែក​កត់​សម្គាល់ ​លើ​គេហទំព័រ “Hello គ្រូពេទ្យ” ហើយ​និង​ឬ​ក៏ តាមរយៈ​អ៊ីមែល​ដែល​លោក​អ្នក​បាន​ចុះឈ្មោះ (ផ្ញើ​ចូល​ទៅ​អាសយដ្ឋាន​អ៊ីមែល​ដែល​អ្នក​ប្រើប្រាស់​បាន​ប្រើប្រាស់​សម្រាប់​ចុះ​ឈ្មោះ) មុន​ពេល​ដែល​ការ​ផ្លាស់ប្ដូរ​មាន​សុពលភាព។ ដោយ​បន្ត​ប្រើប្រាស់​សេវាកម្ម​ក្រោយ​ពេល​ក្រុមហ៊ុន​បាន​ផ្លាស់ប្ដូរ​គោលការណ៍​ឯកជន​ភាព​រួចហើយ បាន​សេចក្ដី​ថា​អ្នក​ប្រើប្រាស់​ទាំង​អស់​បាន​យល់ព្រម​លើ​ការ​កែប្រែ​នេះ​ហើយ។ ក្រុមហ៊ុន​សូម​លើក​ទឹកចិត្ត​ ក្នុង​ការ​ត្រួតពិនិត្យ​គោលការណ៍​ឯកជន​ភាព​មួយ​នេះ​ឲ្យ​បាន​ល្អិតល្អន់​មុន​ចាប់​ផ្ដើម​អនុវត្ត។ ប្រសិន​បើ​អ្នក​ប្រើប្រាស់​មិន​យល់ស្រប​លើ ខ​និង​លក្ខខណ្ឌ​គោលការណ៍​ឯកជន​នេះ​ទេ ក្រុមហ៊ុន​សូម​ស្នើ​ដល់​ភាគី​ប្រើប្រាស់​មេត្តា​កុំ​ចុះ​ឈ្មោះ​ជាមួយ​សេវាកម្ម​នានា​លើ​គេហទំព័រ “Hello គ្រូពេទ្យ” របស់​ក្រុមហ៊ុន​អី។​ សូម​មេត្តា​បិទ​គេហទំព័រ “Hello គ្រូពេទ្យ” ហើយ​ចាកចេញ​ ក្នុង​ករណី​មិន​យល់ព្រម​លើ​ខ​និង​លក្ខខណ្ឌ​គោលការណ៍​ឯកជន​នេះ៕