វេជ្ជបណ្ឌិត ឯក ម៉េងលី

សម្ភពនិងរោគស្រ្តី · មន្ទីរពេទ្យអឃីត

អំពី​គ្រូពេទ្យឯកទេស

– បច្ចុប្បន្នជាស្ថាបនិកនៃមន្ទីរពេទ្យអឃីតកោះពេជ្រ និងអឃីតផ្លាហ្សា

– ឆ្នាំ២០១២ ដល់ឆ្នាំ២០១៥៖ អតីតប្រធានផ្នែកសម្ភពមន្ទីរពេទ្យកាល់ម៉ែត

– ឆ្នាំ២០១០ ដល់ឆ្នាំ២០១៥៖ សាស្រ្តាចារ្យនៃសាកលវិទ្យាល័យវិទ្យាសាស្ត្រសុខាភិបាល

– ឆ្នាំ២០១៣៖ បញ្ចប់ជំនាញផ្នែកវះកាត់ឆ្លុះនៅប្រទេសវៀតណាម

– ឆ្នាំ២០១១៖ បញ្ចប់ជំនាញផ្នែកគភ៌មានវិបត្តិ និងអេកូសាស្រ្តនៅប្រទេសកម្ពុជា

– ឆ្នាំ២០១០៖ បញ្ចប់ជំនាញផ្នែកថតឆ្លុះមាត់ស្បូន និងជំងឺមាត់ស្បូននៅប្រទេសបារាំង

– ឆ្នាំ២០០៤៖ បញ្ចប់ថ្នាក់វេជ្ជបណ្ឌិតឯកទេសសម្ភព និងរោគស្ត្រីនៅប្រទេសកម្ពុជា និងប្រទេសបារាំង

មាតិកា
ឧបករណ៍សុខភាព
សុខភាពរបស់ខ្ញុំ