សប្ដាហ៍ទី៩

សប្ដាហ៍ទី១០

សប្ដាហ៍ទី១១

សប្ដាហ៍ទី១២

សប្ដាហ៍ទី១៣

សប្ដាហ៍ទី១៤

សប្ដាហ៍ទី១៥

សប្ដាហ៍ទី១៦

សប្ដាហ៍ទី១៧

សប្ដាហ៍ទី១៨

សប្ដាហ៍ទី១៩

Infant

សប្ដាហ៍ទី១៤

ទារក​ចាប់ផ្ដើម​កំណត់ភេទ

ក្នុង​​​សប្ដាហ៍​​​ទី ​​​១៤​​​​​នេះ​បេប៊ី​​​​​​នឹង​​​​​​មាន​​​ទំហំ​​​ប៉ុន​ផ្លែ​​​ក្រូច​​​ឆ្មា​​​រ​ពណ៌​​​លឿង មាន​ទម្ងន់​ប្រមាណ​​​​​​ជា​​​ ៤៥ ក្រាម និង​​​ប្រវែង​ប្រហែល​​​ ៩ សង់ទីម៉ែត្រ

កម្ពស់ 9 cm - ទម្ងន់ 0.045 kg