សប្ដាហ៍ទី១០

សប្ដាហ៍ទី១១

សប្ដាហ៍ទី១២

សប្ដាហ៍ទី១៣

សប្ដាហ៍ទី១៤

សប្ដាហ៍ទី១៥

សប្ដាហ៍ទី១៦

សប្ដាហ៍ទី១៧

សប្ដាហ៍ទី១៨

សប្ដាហ៍ទី១៩

សប្ដាហ៍ទី២០

Infant

សប្ដាហ៍ទី១៥

ទារក​លូតលាស់​កាន់​តែ​ឆាប់

អាអូន​មាន​​​ទំហំ​​​ប្រហែល​​​ផ្លែ​​​ប៉ោម ទម្ងន់​​​ប្រមាណ​​​​​​ជា​​​ ៧៥ ក្រាម និង​​កម្ពស់​ប្រហែល​​​ ១០ សង់ទីម៉ែត្រ ហើយ​គេ​ចាប់​ផ្តើម​រៀន​ដក​ដង្ហើម លេប និង​ជញ្ជក់​បន្តិច​ម្តងៗ​ដើម្បី​ត្រៀម​ចេញ​មក​មើល​ពិភព​លោក​ខាង​ក្រៅ ហើយ​ចេះ​ធាក់​ជើង កម្រើក​ចុះ​ឡើង​ដែរ មិន​យូរ​ទេ​យើង​នឹង​ដឹង​ការ​រើ​​របស់​អាអូន។

កម្ពស់ 10 cm - ទម្ងន់ 0.075 kg