សប្ដាហ៍ទី១១

សប្ដាហ៍ទី១២

សប្ដាហ៍ទី១៣

សប្ដាហ៍ទី១៤

សប្ដាហ៍ទី១៥

សប្ដាហ៍ទី១៦

សប្ដាហ៍ទី១៧

សប្ដាហ៍ទី១៨

សប្ដាហ៍ទី១៩

សប្ដាហ៍ទី២០

សប្ដាហ៍ទី២១

Infant

សប្ដាហ៍ទី១៦

ការ​ធាក់ដំបូង

ពរពោះ​​​ឈាន​ដល់​សប្តាហ៍​ទី​​ ១៦​ហើយ គភ៌​​មាន​ទំហំ​ប៉ុន​ផ្លែ​ប៊ឺរ​ ទម្ងន់ប្រហែល ១០០​ក្រាម និង​ប្រវែង​ ១២ សង់​ទីម៉ែត្រ

កម្ពស់ 12 cm - ទម្ងន់ 0.1 kg