សប្ដាហ៍ទី១៤

សប្ដាហ៍ទី១៥

សប្ដាហ៍ទី១៦

សប្ដាហ៍ទី១៧

សប្ដាហ៍ទី១៨

សប្ដាហ៍ទី១៩

សប្ដាហ៍ទី២០

សប្ដាហ៍ទី២១

សប្ដាហ៍ទី២២

សប្ដាហ៍ទី២៣

សប្ដាហ៍ទី២៤

Infant

សប្ដាហ៍ទី១៩

ទារក​ចាប់​ផ្ដើម​ផលិត​ទឹកនោម

អាអូនលូត​លាស់​លឿន​ណាស់ គេ​មាន​ទំហំ​ប្រហែល​ផ្លែ​ប៉េង​ប៉ោះ​ ទម្ងន់​​ប្រហែល ២៤០​ក្រាម និង​មាន​ប្រ​វែង​ប្រមាណ ​១៥ សង់​ទី​ម៉ែត្រ

កម្ពស់ 15 cm - ទម្ងន់ 0.24 kg