home

ជំងឺច្រមុះ

ជំងឺច្រមុះ - ជា​​អវយវៈ​សំខាន់​ផ្នែក​ច្រមុះដែល​ទាមទារ​ការ​ស្វែងយល់ តាមដាន ស្ថានភាព​បញ្ហា ឬ​ជំងឺ​នានា ឬការ​ព្យាបាល​ដ៏​ត្រឹមត្រូវ ហើយ​ទាន់​ពេល​បំផុត

x