វេជ្ជបណ្ឌិត ផៃ សុភា

ជំងឺថ្លើម ក្រពះពោះវៀន និងជំងឺរន្ធបាត និងប្លោកលាមក · មន្ទីរពេទ្យមិត្តភាព ខ្មែរ សូវៀត

អំពី​គ្រូពេទ្យឯកទេស

– វេជ្ជបណ្ឌិតឯកទេសជំងឺថ្លើម ក្រពះពោះវៀន និងជំងឺរន្ធបាត និងប្លោកលាមក
– គ្រូពេទ្យឯកទេស នៅផ្នែកប្រពន្ធ័រំលាយអាហារ នៃមន្ទីរពេទ្យមិត្តភាព ខ្មែរ សូវៀត
– គ្រូបង្រៀនទ្រឹស្តីវេជ្ជសាស្ត្រនៃសាកលវិទ្យាល័យវិទ្យាសាស្ត្រសុខាភិបាល និងវិទ្យាស្ថានវិទ្យាសាស្ត្រសុខាភិបាលខេមរៈភូមិន្ទ
– សញ្ញាបត្រវេជ្ជបណ្ឌិតឯកទេសជំងឺថ្លើម ក្រពះ និងពោះវៀន នៃសាកលវិទ្យាល័យវិទ្យាសាស្ត្រសុខាភិបាល
– សញ្ញាបត្រវេជ្ជបណ្ឌិតឯកទេសជំងឺរន្ធបាត និងប្លោកលាមក នៃសាកលវិទ្យាល័យវិទ្យាសាស្ត្រសុខាភិបាល បរ័ដូ II នៅប្រទេសបារាំង

មាតិកា
ឧបករណ៍សុខភាព
សុខភាពរបស់ខ្ញុំ