វេជ្ជបណ្ឌិត ស៊ុំ សត្ថា

អំពី​គ្រូពេទ្យឯកទេស

បញ្ចប់​ការសិក្សាពី​សាកល​វិទ្យាល័យ​វិទ្យាសាស្រ្ត​សុខាភិបាល ថ្នាក់​ឯកទេស ជំងឺ​ទូទៅ ក្នុង​ឆ្នាំ ២០០៦ និង​បាន​សិក្សា​លើ​ជំនាញ​ឯកទេស​ជំងឺ​ក្រពេញ ទឹកនោម​ផ្អែម នៅ​សាកល​វិទ្យាល័យ Louis Pasteur និង​មន្ទីរពេទ្យ​សាកល​វិទ្យាល័យ នៃទីក្រុង Strasbourg ពីឆ្នាំ ២០០៦-២០០៨។

បម្រើ​ការងារ​ក្នុង​មន្ទីរពេទ្យ កាល់ម៉ែត្រ​ ពី​ឆ្នាំ ២០០៨ ដល់​បច្ចុប្បន្ន។ ពីឆ្នាំ ២០១៣ ដល់បច្ចុប្បន្ន ជា​ប្រធាន​អ៊ុយនីតេ ជំងឺទូទៅ នៃ​មន្ទីរពេទ្យ​កាល់ម៉ែត្រ។

បច្ចុប្បន្ន​ជា​គ្រូបង្រៀន​ផ្នែក​ទ្រឹស្តី និង​អនុវត្ត នៃ​សាកល​វិទ្យាល័យ​វិទ្យាសាស្រ្ត​សុខាភិបាល និងជា​ស្ថាបនិកកម្មវិធី​អប់រំ​ជំងឺ​ទឹកនោម​ផ្អែម CarnetDia ដែល​ជា Diabetes App ដំបូង​គេ​នៅ​ក្នុង​ប្រទេស។