វេជ្ជបណ្ឌិត ហេង សុទ្ធី

ជំងឺកុមារ · ក្រសួងសុខាភិបាល

អំពី​គ្រូពេទ្យឯកទេស

– បច្ចុប្បន្ន​ជា​អនុរដ្ឋលេខាធិការ ក្រសួង​សុខាភិបាល និង​ជា​សាស្ត្រាចារ្យផ្នែក​ជំងឺ​កុមារ នៃ​សាកល​វិទ្យាល័យ វិទ្យាសាស្ត្រ​សុខាភិបាល មាន​បទ​ពិសោធន៍​ផ្នែក​ជំងឺ​កុមារ ២៥ឆ្នាំ។
– បញ្ចប់​ការ​សិក្សា​ផ្នែក​ជំងឺ​ទូទៅ និង​ឯកទេស​ផ្នែក​រោគ​កុមារ នៅ​សាកល​វិទ្យាល័យ វិទ្យាសាស្ត្រ​សុខាភិបាល
– ធ្លាប់​បម្រើ​ការងារ​នៅ​មន្ទីរពេទ្យ​គន្ធបុប្ផា ចាប់​តាំង​ពី​ឆ្នាំ ១៩៩៥ និង​ជា​នាយក​រង​មន្ទីរពេទ្យ​គន្ធបុប្ផា ពីឆ្នាំ ២០១០ ដល់ខែ​មករា ឆ្នាំ២០២១។