គណនា BMI

ដឹង BMI របស់​អ្នក តាម​វិធី​គណនានេះ
health-tool-icon

"រង្វាស់សុខភាពនេះមិន​មែនជាវេជ្ជបញ្ជា ឬការព្យាបាលអ្វីទាំងអស់។ វាគ្រាន់តែជា​ផ្នែកតូចមួយ​នៃ​ព័ត៌មាន​បន្ថែម​ប៉ុណ្ណោះ។ សូមបញ្ជាក់ថា ការគណនា BMI មិនមែនជាវេជ្ជបញ្ជា ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យ ឬការព្យាបាលអ្វីទេ។ សូមអ្នកទាំងអស់គ្នា ធ្វើតាមការ​ណែនាំ ឬវេជ្ជបញ្ជានានា​ឲ្យ​បាន​ខ្ជាប់ខ្ជួនឬ​សូម​កុំ​ធ្វើ​តាម​ចំណែកនៃ​ព័ត៌មាន​លើ​BMI ឬ​លើ​គេហទំព័រ {HelloKrupet} ​ទាំង​មូល ផ្ទុយ​ពី​ការណែនាំ​របស់​វេជ្ជបញ្ជាឲ្យសោះ។ ប្រសិន​បើ​បងប្អូន​មាន​បញ្ហា​ការ​ហូបចុក លទ្ធផល​នៃ​ការ​គណនា BMI សូម​កុំ​ព្យាយាម​ធ្វើ​តាម។ សូម​ពិគ្រោះយោបល់​ពីគ្រូពេទ្យ​ឯកទេស និង​ជំនាញ​ច្បាស់លាស់​ឲ្យ​បានត្រឹមត្រូវ។ "

ad iconផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម
មាតិកា
ឧបករណ៍សុខភាព
សុខភាពរបស់ខ្ញុំ