ជំងឺវិបត្តិគ្រាប់ឈាមស

ជំងឺវិបត្តិគ្រាប់ឈាមស - បង្ក​ដោយ​មេរោគ​ក្នុង​ឈាម។ ផ្នែក​នេះ​នឹង​លម្អិត​ពី​​មូលហេតុ​ធំៗ​អ្វី​ខ្លះ? គួរ​ការពារ ពិនិត្យ​តាមដាន និង​ព្យាបាល​យ៉ាង​ម៉េច​ខ្លះ ដើម្បី​ដោះស្រាយ​បញ្ហា​នេះ​ក្នុង​លទ្ធផល​ល្អ​បំផុត

ចំណេះដឹងទូទៅ

ជំងឺវិបត្តិគ្រាប់ឈាមស

កត្ដាអ្វីខ្លះដែលអាចបណ្ដាលឲ្យគ្រាប់ឈាមសកើនឡើង?

តើអ្វីទៅគឺជាគ្រាប់ឈាមស? គ្រាប់ឈាមសគឺជាកោសិកាគ្រាប់ឈាមមួយប្រភេទដែលផលិតចេញមកពីខួរឆ្អឹង មក​ជាមួយគ្រាប់ឈាមក្រហម និង ប្លាកែត។ ឈាមសមានតួនាទីសំខាន់ជួយការពាររាងកាយ ប្រយុទ្ធប្រឆាំងជំងឺ ការរលាក និងការឆ្លងមេរោគផ្សេងៗ ព្រោះវាជាផ្នែកមួយនៃប្រព័ន្ធការពារមិនអាចខ្វះបាន។ ដូច្នេះការកើនឡើងបរិមាណគ្រាប់ឈាមស ​អាច​មក​ពី​កត្តា​មួយ​ចំនួន​។​ ចង់គណនា BMI ចុចទីនេះ! ចង់គណនា BMR ចុចទីនេះ! ចង់គណនារង្វាស់ចង្វាក់បេះដូង ចុចទីនេះ! ចងពិនិត្យជំងឺសរសៃឈាមបេះដូង ចុចទីនេះ! Neutrophilia leukocytosis៖ គឺការកើនឡើងគ្រាប់ឈាមសដើម្បីប្រឆាំងទៅនឹងការរលាក និង ការខូចខាតជាលិកាក្នុងរាងកាយ។ Lymphocytosis៖ ការកើនឡើងឈាមសដើម្បីការពារ ប្រព័ន្ធទឹករងៃក្នុងរាងកាយ។ Monocytosis៖ ការកើនឡើងឈាមសដើម្បីជួយពង្រឹងទៅប្រព័ន្ធការពារ កុំឲ្យឆ្លងពពួកបាក់តេរី និងមេរោគ។ Eosinophilia៖ ការកើនឡើងឈាមសប្រឆាំងទៅនឹងការរលាក ការឆ្លងមេរោគ និងភាពមិនប្រក្រតីនៃការប្រព័ន្ធ​ការពារ។ Basophilia៖ ការកើនឡើងគ្រាប់ឈាមស ដើម្បីប្រឆាំងទៅនឹងការឆ្លងពពួកប៉ារ៉ាសិត និងប្រឆាំងការអាលែកហ្ស៊ី។ ការកើនឡើងគ្រាប់ឈាមសក្នុងរាងកាយ មិនមែនគ្មានមូលហេតុនោះទេ ព្រោះវាអាចបញ្ជាក់បានថា ក្នុងរាងកាយរបស់យើងកំពុងតែមានបញ្ហាអ្វីមួយកើតឡើង តួយ៉ាងដូចជាការឆ្លងមេរោគ ការឆ្លងបាក់តេរី ការរងរបួស ការ​អា​លែកហ្ស៊ី ឬមានជំងឹផ្សេងមកបៀតបៀនសុខភាពរបស់យើង។ លោកវេជ្ជបណ្ឌិត អ៊ាវ សុខា ឯកទេសជំងឺមហារីក និង​ឈាម មានប្រសាសន៍ថាពេល​ចំនួនគ្រាប់ឈាមសឡើងត្រឹម២០ពាន់ គឺ​ដោយសារតែមានមេរោគ ឬបាក់តេរី ចូលឈ្លានពានខ្លួនយើង ហើយខួរឆ្អឹងក៏ផលិតគ្រាប់ឈាមសច្រើន ដើម្បីទប់ទល់ជាមួយនឹងពពួកបាក់តេរី និងមេរោគទាំងនោះ។ ផ្ទុយទៅវិញ បើឈាម​ស​ឡើង​ច្រើន​លើសពី១០០ពាន់ គឺ​ជា​សញ្ញា​កើតជំងឺមហារីកឈាមហើយ។ កត្ដាសំខាន់ៗដែលបណ្ដាលឲ្យកើនបរិមាណគ្រាប់ឈាមស […]

ផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម
ផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម