សាស្ត្រាចារ្យវេជ្ជបណ្ឌិត គាន់ អូន

សម្ភពនិងរោគស្រ្តី · មន្ទីរពេទ្យកាល់ម៉ែត

អំពី​គ្រូពេទ្យឯកទេស

– ​វេជ្ជបណ្ឌិត គាន់ អូន សាស្រ្តាចារ្យ​ផ្នែក​សម្ភព និង​រោគ​ស្រ្តី នៃ​សាកល​វិទ្យាល័យ វិទ្យាសាស្រ្ត​សុខាភិបាល និង​ជា​ប្រធាន​ផ្នែក​រោគ​ស្រ្តី នៃ​មន្ទីរពេទ្យ​កាល់ម៉ែត ហើយលោក​វេជ្ជបណ្ឌិត​ជា​សមាជិក​គណៈកម្មការ​នាយក សមាគមសម្ភព រោគស្រ្តី កម្ពុជា។

–  លោក​វេជ្ជបណ្ឌិត បាន​បញ្ចប់​ការ​សិក្សា ផ្នែក​ឯកទេស​សម្ភព រោគ​ស្រ្តី នៅទីក្រុង Tours និង Paris ប្រទេស​បារាំង និង​បន្ត​ការ​សិក្សា​បន្ថែម​ផ្នែក​ស្រាវជ្រាវ​មហារីក​រោគស្រ្តី នៅ​ទីក្រុង Tokyo និង Osaka ប្រទេស​ជប៉ុន។

–  បន្ថែម​ពីនោះ លោកវេជ្ជបណ្ឌិត​បាន​ចូល​វគ្គ​បណ្តុះ​បណ្តាល និង​ធ្វើ​បទ​បង្ហាញ​ជា​ច្រើន លើ​ប្រធានបទ សម្ភព រោគស្រ្តី ទាំង​ក្នុង និង​ក្រៅ​ប្រទេស។

អត្ថបទពីគ្រូពេទ្យឯកទេសថ្មីបំផុត