គណនា BMR

ប្រើប្រាស់​រង្វាស់​សុខភាព - អត្រាដុតកាឡូរី ដើម្បី​កំណត់ និង​​ដឹង​ពី​បរិមាណ​កាឡូរី​ដុត​សមស្របបំផុត​ទៅ​តាម កម្ពស់ ទម្ងន់ អាយុ និង​សកម្មរាងកាយ​នានា

health-tool-icon

អ្នកភេទអ្វីដែរ?

ឧបករណ៍នេះផ្អែកលើសមីការ Harris Benedict ប្រើប្រាស់សម្រាប់ផ្តល់ព័ត៌មានតែប៉ុណ្ណោះ។ ឧបករណ៍នេះមិនមែនជាការជំនួសសម្រាប់ការផ្តល់ប្រឹក្សាផ្នែកវេជ្ជសាស្រ្ត ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យ ឬការព្យាបាលទេ។ សូមធ្វើការពិគ្រោះជាមួយវេជ្ជបណ្ឌិតជំនាញ ដើម្បីធ្វើការព្យាបាល បើសិនមានការសង្ស័យណាមួយ។ ប្រសិនបើអ្នកមានជំងឺទាក់ទងនឹងការញុំាអាហារ លទ្ធផល BMI របស់លោកអ្នកមិនសុក្រឹតទេ។ សូមធ្វើការពិគ្រោះបន្ថែមជាមួយវេជ្ជបណ្ឌិតជំនាញ។

advertisement iconផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម
មាតិកា
ឧបករណ៍សុខភាព
សុខភាពរបស់ខ្ញុំ