វេជ្ជបណ្ឌិត ស្រេង ឌីណា

ជំងឺបេះដូង · គ្លីនិកឯកទេសបេះដូងរុងរឿង

អំពី​គ្រូពេទ្យឯកទេស

– ជាគ្រូពេទ្យព្យាបាលឯកទេសជំងឺបេះដូង សរសៃឈាម និងជំងឺវេជ្ជសាស្រ្តទូទៅនៃមន្ទីរពេទ្យកាល់ម៉ែត និងគ្លីនិកឯកទេសបេះដូងរុងរឿង
– សញ្ញាប័ត្រវេជ្ជបណ្ឌិតឯកទេស ជំងឺបេះដូង និងសរសៃឈាម សកលវិទ្យាល័យវិទ្យាសាស្រ្តសុខាភិបាល ប្រទេសកម្ពុជា
– សញ្ញាប័ត្រឯកទេសបេះដូង និងសរសៃឈាម សកលវិទ្យាល័យ Paris Diderot ទីក្រុងប៉ារីស ប្រទេសបារាំង
– សញ្ញាប័ត្រឯកទេសបេះដូង មនុស្សចាស់ សកលវិទ្យាល័យ Paris Sud ទីក្រុងប៉ារីស ប្រទេសបារាំង
– សញ្ញាប័ត្រអន្តរាគមន៏ ឆ្លុះសរសៃឈាម និងពង្រីកសរសៃរឈាមបេះដូង ទីក្រុងកូឡាឡាំពួរ ប្រទេសម៉ាឡេស៊ី

អត្ថបទពីគ្រូពេទ្យឯកទេសថ្មីបំផុត