អាហារបំប៉នកូន
អាហារបំប៉នកូន
អាហារសម្រាប់កូនៗ
អាហារបំប៉នកូន, ចិញ្ចឹមកូន
អាហារ៧មុខ​ផ្ដល់ថាមពលដល់អូនៗ ម៉ាក់ប៉ាកុំមើលរំលង
អាហារកូនតូច - ម៉ាក់ប៉ា​គ្រប់​រូប​ត្រូវ​យក​ចិត្ត​ទុក​ដាក់​ឲ្យ​មែន​ទែន​ក្នុង​អំឡុងពេល​​៣​ឆ្នាំ​ដំបូង​ ទៅ​លើ​របប​អាហារ​របស់កូនៗ...
អានបន្ថែម
អាហារសម្រាប់កូនអាយុបីឆ្នាំ
អាហារបំប៉នកូន, ចិញ្ចឹមកូន
កូនអាយុ​៣​ឆ្នាំ​ហើយ គួរ​ផ្ដល់​អាហារ​បែបណាទើបល្អ?
អាហារកូន- ​គឺ​ចាប់​ផ្ដើម​​ប្រែ​ប្រួល​ក្នុង​ការ​ញ៉ាំ​អាហារ​ហើយ​ ដែលនេះ​ធ្វើ​ឲ្យ​ការ​បន្ត​ផ្ដល់​អាហារ​ដដែល​ៗ​អាច​នឹង​មិន​គ្រប់​គ្រាន់ ​
អានបន្ថែម
#
បណ្ដុំអត្ថបទពាក់ព័ន្ធ
អត្ថបទពេញនិយមច្រើនទៀត
ម្សៅត្រីល្អិត
អាហារបំប៉នកូន, ចិញ្ចឹមកូន
ប្រភេទត្រី អាចយកធ្វើម្សៅត្រីល្អិតឲ្យកូនញ៉ាំ ល្អខ្លាំងណាស់
​ម្សៅត្រីល្អិត - ត្រី​ល្អិតៗ​មាន​ច្រើន​ប្រភេទ​ណាស់ ម៉ាក់​ដែល​មាន​បំណង​ចង់​ធ្វើ​ម្សៅ​ត្រីល្អិត​ឲ្យកូន​តូច​ញ៉ាំ​លើក​ដំបូង ច្បាស់​ជា​ចង់​ដឹង​ថា
អានបន្ថែម
កូនមិនចង់ញ៉ាំអាហារ
អាហារបំប៉នកូន, ចិញ្ចឹមកូន
ប៉ាម៉ាក់ត្រូវដឹងវីធីដោះស្រាយទាំងនេះ ពេលជួបបញ្ហាកូនមិនចង់ញ៉ាំអាហារ
កូនមិនញ៉ាំអាហារ - ប៉ាម៉ាក់មានអូនតូចៗ​ទើប​ចេះ​ដើរ​តេះ​តាស់​ ដឹងហើយថា​អូនៗច្រើន​មិន​ចូល​ចិត្ដ​ញ៉ាំតាម​ពេល​ម៉ោង​បាយទេ​ ឬពេលខ្លះ​​មិនទាំង​ចង់ញ៉ាំ​អាហារផង​...
អានបន្ថែម
អាហារបំប៉នកូន
អាហារបំប៉នកូន, ចិញ្ចឹមកូន
អាយុប៉ុន្មាន ទើបក្មេងអាចផឹកទឹកដោះគោឆៅ ឬទឹកដោះគោស្រស់បាន?
អាហារបំប៉នកូន - ម៉ាក់ៗ​ដែល​មាន​កូន​តូច ប្រាកដ​​ជា​ចង់​ដឹង​ថា អាយុ​ប៉ុន្មាន​ទើប​ក្មេង​អាច​​ញ៉ាំ​ទឹក​ដោះ​គោ​ឆៅ ឬ​ទឹក​ដោះ​គោ​ស្រស់​បាន? ស្រាយ​ចម្ងល់​នេះ...
អានបន្ថែម
កំពុងដំណើរការ...